Meer levens redden door het bevolkingsonderzoek darmkanker nóg slimmer te maken

1 maart 2022

De Maag Lever Darm Stichting bestaat 40 jaar. In die 40 jaar zijn er grote stappen gezet in de diagnostiek en behandeling van darmkanker. Ook de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 was revolutionair. Via dit bevolkingsonderzoek kunnen darmtumoren of zelfs de voorlopers daarvan in een vroeg stadium worden ontdekt. Op die manier worden jaarlijks duizenden levens gered. Tijdens de darmkankermaand vragen we extra aandacht voor het belang van vroege opsporing van darmkanker.

Hoewel er in de afgelopen jaren al veel is bereikt, blijven we zoeken naar manieren om het bevolkingsonderzoek darmkanker nog beter te maken en daarmee nóg meer levens te redden. Dit doen we op drie manieren: door slimmer te screenen, slimmer te scopiëren en slimmer te selecteren.

Slimmer screenen

Mensen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De Maag Lever Darm Stichting maakt zich sterk om de leeftijdsgrens te verlagen naar 50 jaar, zodat meer (voorlopers van) darmtumoren in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Ook willen we de screeningsinterval – hoe vaak je uitgenodigd wordt om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek – meer op maat maken. Zo kunnen mensen met een hoger risico vaker worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en mensen die minder risico lopen juist minder vaak. Tenslotte kunnen we het verschil maken door de ontlastingstest die voor het bevolkingsonderzoek wordt gebruikt nog nauwkeuriger te maken.

Slimmer screenen was onze inzet bij de hoorzitting van de Gezondheidsraad over verbetering van het bevolkingsonderzoek.

Group 7 Created with Sketch.

Veelgestelde vragen over darmkanker en het bevolkingsonderzoek

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over darmkanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker op een rij gezet. We kunnen geen persoonlijke medische adviezen geven en hebben geen artsen in dienst. Voor persoonlijke vragen is ons advies om contact met je huisarts op te nemen. 

bekijk vragen en antwoorden

Slimmer selecteren

Mensen bij wie darmkanker in de familie voorkomt of die een aandoening hebben zoals een darmontstekingsziekte als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van darmkanker. Door deze groepen intensiever te screenen kan darmkanker in een vroeg stadium worden opgespoord.

Slimmer scopiëren

De coloscopie, die wordt gebruikt  voor de diagnose en behandeling van darmkanker, wordt door veel mensen als belastend ervaren. Via nieuwe technieken onderzoeken we of we het aantal coloscopieën kunnen beperken tot die populatie waarbij het écht noodzakelijk is.

De Maag Lever Darm Stichting financiert onderzoek om slimmere screening, slimmere scopiëring en slimmere selectie mogelijk te maken.

Doneer voor meer onderzoek naar darmkanker

Ander nieuws

Steeds meer grip op de spijsvertering

In het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen kunnen zetten voor iedereen met een spijsverteringsziekte. We kijken graag terug op wat we bereikt hebben en waar we ons in 2022 op gaan richten.

11 januari 2022

Amsterdam UMC zoekt in ontlasting naar aminozuren om darmkanker sneller en nauwkeuriger op te sporen

De Maag Lever Darm Stichting heeft € 250.000 toegekend aan een onderzoek binnen de subsidielijn ‘Right on Time’ 2020-2021. Het onderzoek, onder leiding van dr. Nanne de Boer en dr. Sofie Bosch (Amsterdam UMC/locatie VUmc), is gericht op het nauwkeuriger maken van het huidige bevolkingsonderzoek darmkanker.

22 oktober 2021

Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing darmkanker

Half maart vorig jaar werd als gevolg van de coronamaatregelen het bevolkingsonderzoek darmkanker stopgezet om pas half mei weer op gang te komen. Bovendien daalde het aantal verwijzingen door huisartsen. Dit heeft tot een forse afname in het aantal diagnoses geleid. Maag-, Darm- en Leverarts Marcel Spanier (Rijnstate Ziekenhuis) en Leon Moons (UMC Utrecht) leggen uit wat de impact is.

19 maart 2021

Doneer