Meer grip op behandeltraject van slokdarmkankerpatiënten

11 januari 2022

Geschatte leestijd: 3 minuten

Jaarlijks krijgen er ruim 3000 Nederlanders de diagnose slokdarmkanker. Dat zijn gemiddeld acht mensen per dag. Voor deze patiënten zetten wij ons in door onderzoeken op het gebied van slokdarmkanker te financieren en zo de perspectieven voor deze patiënten te verbeteren. Zo financierden wij bijvoorbeeld het onderzoek van dr. Kranenburg en dr. Lagarde.

Dr. Kranenburg en dr. Lagarde hebben met hun onderzoeksteam onderzoek gedaan naar de behandelvoorkeur van slokdarmkankerpatiënten. Uit dit onderzoek bleek dat vooral de manier waarop de patiënt met de ziekte omgaat een rol speelt bij het bepalen van de behandeling. Om slokdarmpatiënten meer eigen regie en grip te bieden over hun behandeltraject heeft het team voorlichtingsfilms en een e-learning ontwikkelt om patienten ondersteuning te bieden bij het maken van de behandelkeuze die bij hun past.

Van links naar rechts: Chirurg, dr. Sjoerd Lagarde; Projectleider, dr. Leonieke Kranenburg; PhD studente, Merel Hermus

Onderzoek naar de behandelvoorkeur van slokdarmkankerpatiënten

Patiënten met slokdarmkanker worden normaal gesproken behandeld met chemoradiotherapie gevolgd door een operatie. Uit onderzoek is echter gebleken dat bij een deel van de patiënten de chemoradiotherapie zo goed aanslaat dat er in het verwijderde weefsel geen kankercellen meer worden aangetroffen en dat daarom een directe operatie wellicht niet noodzakelijk is. Voor deze patiënten is ‘actieve surveillance’ na chemoradiatie een goed alternatief. Bij actieve surveillance wordt de patiënt niet direct geopereerd, maar regelmatig en nauwkeurig gecontroleerd op eventuele terugkeer van de kanker.

Dr. Kranenburg en dr. Lagarde hebben samen met hun onderzoeksteam onderzocht hoe patiënten denken over deze nieuwe behandelmogelijkheid, die momenteel in studieverband wordt aangeboden. Met andere woorden: wat maakt dat iemand juist kiest voor òf standaard opereren òf actieve surveillance?

De resultaten

Het blijkt dat de behandelvoorkeur samenhangt met de manier waarop iemand omgaat met de dreiging van de kanker. Patiënten met een voorkeur voor actieve surveillance hebben vertrouwen in de positieve uitslagen. De gedachte is “waarom zou ik me nu laten opereren als er geen kanker meer wordt gevonden?” De patiënten in deze groep hechten belang aan leven in het heden, genieten van het hier en nu met behoud van kwaliteit van leven. Patiënten met een voorkeur voor een directe operatie reageren op de dreiging van de ziekte door te kiezen voor een actieve aanpak gericht op het maximaliseren van zekerheid. Het ondergaan van de operatie draagt bij aan hun gevoel dat ze er alles aan hebben gedaan om te overleven. Een andere reden om te kiezen voor een directe operatie was bovendien de aanwezigheid van de kans dat een operatie uiteindelijk toch nodig zou zijn.

Wat betekent dit voor slokdarmkankerpatiënten?

De uitkomsten van deze studie hebben geresulteerd in voorlichtingsfilmpjes voor patiënten en een e-learning voor professionals die zorg verlenen aan patiënten met slokdarmkanker. De inzichten uit deze studie zullen bijdragen aan een betere begeleiding van patiënten met slokdarmkanker bij het maken van hun behandelkeuze en voor meer betrokkenheid bij het bepalen van het eigen behandeltraject. Het nemen van een goed geïnformeerde beslissing die echt bij de patiënt past, draagt bij aan de tevredenheid over de behandeling en de kwaliteit van leven.

Ook interessant

Steeds meer grip op de spijsvertering

In het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen kunnen zetten voor iedereen met een spijsverteringsziekte. We kijken graag terug op wat we bereikt hebben en waar we ons in 2022 op gaan richten.

11 januari 2022

Ruim 1 miljoen voor vroege opsporing van spijsverteringsziekten

Dankzij de aanhoudende steun van donateurs in coronatijd kan de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) in totaal bijna € 1 miljoen toekennen aan vier veelbelovende onderzoeken gericht op de vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Veel spijsverteringsziekten zijn beter te behandelen als ze eerder worden ontdekt.

8 juli 2021

Wereldkankerdag 4 februari 2021

We maken ons zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker en andere spijsverteringskankers als gevolg van corona. Voor de meeste soorten kanker geldt, dat hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing en een betere kwaliteit van leven. Wees daarom alert. Heb je klachten, verergeren ze of maak je je zorgen? Meld het bij je huisarts, bij het ziekenhuis of op een eerstehulpafdeling als dat nodig is.

3 februari 2021

Doneer