FAQ-Coronavirus

19 maart 2020

Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Laatste update: 25 maart 2021 

Het coronavirus: vragen over de huidige situatie

Het coronavirus raakt niet alleen (de zorg voor) coronapatiënten. Het heeft ook grote gevolgen voor de reguliere zorg, en dus ook de zorg voor mensen met spijsverteringziekten of -klachten. Om spijsverteringsziekten op tijd op te sporen en zo goed mogelijk te behandelen, is het van groot belang dat mensen met klachten of vragen over hun behandeling zich bij hun huisarts of specialist melden.

Kan ik met spijsverteringsklachten nog steeds contact opnemen met de (huis)arts?

Ja, juist bij spijsverteringsziekten is het belangrijk om klachten serieus te nemen. En er niet langer mee te lopen dan nodig is. Algemene klachten kunnen namelijk een signaal zijn van een ernstige ziekte, waarbij snelle diagnose en behandeling cruciaal is. In de eerste corona golf hebben veel mensen de zorg gemeden, daardoor zijn er minder diagnoses zijn gesteld. Pas begin maart 2021 zijn de verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en klinieken weer op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. Vroege opsporing is erg belangrijk, dus ga met klachten altijd naar de huisarts. Let op de volgende klachten. Dit kunnen alarmsignalen zijn van onderliggende spijsverteringsziekten:

  • aanhoudende buikpijn, winderigheid of hevige krampen
  • blijvende verandering in het ontlastingspatroon
  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • bloed bij de ontlasting
  • slikklachten of eten dat niet goed zakt

Voor meer informatie over alarmsignalen van spijsverteringziekten kun je hier terecht. Of test je kennis over de alarmsignalen van darmkanker

Bekijk ook deze video van een MDL-arts met de oproep om je klachten te blijven melden!

Ik heb een spijsverteringsziekte en heb acute zorg nodig. Wat betekent de afschaling van de reguliere zog voor mensen die acute zorg nodig hebben?

Het liefst zien wij dat alle zorg op volledige capaciteit doorgaat. Helaas is de realiteit op dit moment anders. Door het toenemende aantal besmettingen zijn we in de situatie gekomen dat de reguliere zorg afgeschaald moet worden. Dit zal per ziekenhuis verschillen welke zorg nog geleverd kan worden. De acute, semi-acute en planbare kritische zorg kan momenteel wel door blijven gaan. Het is dus belangrijk om met klachten naar het ziekenhuis te gaan. Zeker acute klachten die bijvoorbeeld kunnen horen bij acute pancreatitis, darmfalen of maagbloedingen. Bij deze ernstige acute klachten is directe zorg nodig. Schroom niet om contact op te nemen.

Ik heb een chronische spijsverteringsaandoening. Wat betekent de afschaling van de reguliere zorg voor mijn afspraken en behandelingen?

Het liefst zien wij dat alle zorg op volledige capaciteit doorgaat. Helaas is de realiteit op dit moment anders. Door het toenemende aantal besmettingen zijn we in de situatie gekomen dat de reguliere zorg afgeschaald moet worden. Dit zal per ziekenhuis verschillen. Schroom niet om contact op te nemen met je behandelend arts over jouw persoonlijke situatie. Wanneer je klachten erger worden, is het heel belangrijk om te kijken of je (eerder) zorg nodig hebt. Zorg dat je bij je arts of medisch specialist in beeld bent of blijft.

Bekijk ook deze video van een MDL-arts met de oproep om je klachten te blijven melden!

Gaat het bevolkingsonderzoek door?

Momenteel is er geen aanleiding om het bevolkingsonderzoek stop te zetten. Wij vinden het ook van het grootste belang dat het bevolkingsonderzoek door blijft gaan. Het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft afgelopen april stilgelegen en is op 11 mei weer herstart. Er is een grote inhaalslag gemaakt. Lees hier meer over de herstart van het bevolkingsonderzoek.

Op dit moment is er nog voldoende capaciteit. Heb je een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker ontvangen, dan raden we je aan om daar gehoor aan te geven. Het is van groot belang om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen. Neem bij vragen contact op met een van de screeningsorganisaties van het RIVM.

Wat kan ik zelf doen om mijn weerstand te versterken?

De spijsvertering speelt een rol bij de werking van je afweersysteem. Het is belangrijk om goed voor je spijsvertering en daarmee ook je afweersysteem te zorgen. Helemaal in deze tijd. Je kunt besmetting met het coronavirus niet voorkomen met een gezonde leefstijl. Iedereen kan ziek worden. Wel kan een gezonde leefstijl bijdragen aan het verstevigen van je afweersysteem en daarmee je algehele gezondheid. Lees hier meer over hoe je goed voor je afweersysteem kunt zorgen.

Het coronavirus en spijsverteringsziekten

Alle MDL-artsen werken momenteel hard om de MDL zorg in Nederland op een hoog niveau te houden voor onze patiënten. Desondanks zal een deel van de zorg afgeschaald worden. We kiezen er dan voor de zorg uit te stellen die niet op korte termijn tot blijvende gezondheidsschade bij onze patiënten leidt. Voorbeelden hiervan zijn het uitstellen van preventief onderzoek, zoals bijvoorbeeld controle endoscopieën bij patiënten met een rustige Barrett slokdarm of een rustige colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Er wordt dus per individuele patiënt bekeken of de zorg uitgesteld kan worden. Als beroepsgroep merken we nu al dat daar veel begrip voor is bij onze patiënten.

Namens de NVMDL, Nederlandse Vereniging van MDL artsen

Wat moet ik doen als ik spijsverteringsklachten heb, als deze verergeren, of als ik me zorgen maak over mijn spijsverteringsklachten in tijden van corona?

Als je klachten hebt meld het bij je huisarts of behandelend arts. Stel het bezoek aan de (huis)arts niet uit. Het is belangrijk dat je geholpen wordt met de klachten die je hebt. (Huis)artsen hebben nog steeds tijd om ook andere klachten/ziektebeelden te behandelen. Het coronavirus is en mag geen reden zijn om je klachten niet te melden. Loop niet langer door met klachten dan nodig is. Zie hier ook een video van een mdl-arts met de oproep om klachten te blijven melden.

Kunnen spijsverteringsklachten symptomen zijn van een besmetting met het coronavirus?

Spijsverteringsklachten kunnen optreden bij een infectie met het coronavirus. De meest voorkomende spijsverteringsklachten zijn diarree, misselijkheid, overgeven en verminderde eetlust. Wel geef het RIVM aan dat de belangrijkste symptomen zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Ik heb een spijsverteringsziekte, behoor ik dan ook tot de “risicogroepen”?

Wanneer je een spijsverteringsziekte hebt, is het mogelijk dat je tot de risicogroep behoort.

Tot de risicogroepen behoren voor zover bekend mensen met de volgende spijsverteringsziektes en/of indicaties:

  • Mensen met een spijsverteringsziekte die medicijnen gebruiken die de afweer remmen, zoals bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Voorbeelden van dergelijke medicijnen zijn infliximab, predinison, adalimumab etc.
  • Mensen met een spijsverteringskanker die in behandeling zijn/net zijn geweest met voornamelijk immuuntherapie, chemotherapie of bestraling
  • Mensen met een ernstige leverziekte
  • Wanneer je een spijsverteringsziekte hebt en ouder bent dan 70 jaar
  • Wanneer je een spijsverteringsziekte hebt, ouder bent dan 18 jaar en te maken hebt met een onderliggende aandoening

Meer informatie over de risicogroep kun je vinden op de site van het RIVM.

Voor meer informatie over een specifieke spijsverteringsziekte en het coronavirus, kun je op de website van de betreffende patiëntenverenigingen kijken. Hier vind je de meest recente informatie:

Gelden er voor mensen met spijsverteringsziekten andere maatregelen?

Nee, voor mensen met spijsverteringsziekten gelden geen andere maatregelen dan voor de rest van de bevolking. Het is voor iedereen belangrijk om de adviezen van het RIVM op te volgen.

Ik heb een spijsverteringsziekte, loop ik daardoor meer risico op besmetting met het coronavirus?

Mensen met een spijsverteringsziekte lopen een even groot risico op besmetting met het coronavirus als mensen zonder spijsverteringsziekte. Het risico op besmetting is dus voor iedereen gelijk. Wel kun je als patiënt met een spijsverteringsziekte kwetsbaarder zijn voor de klachten van het virus.

Wat moet ik doen als ik een spijsverteringsziekte heb en het coronavirus heb opgelopen?

Het advies van het RIVM is hierbij: heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Bel met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en als je medische hulp nodig hebt. Neem telefonisch contact op met je huisarts of behandeld specialist als je vragen of zorgen hebt.

Moet ik mijn medicijnen blijven slikken als deze een effect op mijn weerstand hebben?

Stop niet met de medicatie zonder overleg met je arts. Overleg bij twijfel altijd met je behandelend arts, huisarts of specialist.
Voor mensen met de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, kun je hier adviezen vinden.

Wat gebeurt er met geplande afspraken in het ziekenhuis?

Dat zal per ziekenhuis verschillen. Wij raden je aan om op de website van het betreffende ziekenhuis te kijken en mocht daar niet alle informatie op staan, contact op te nemen met de afdeling.

Ik behoor tot de risicogroep door mijn spijsverteringsziekte en heb vragen over het vaccin. Waar vind ik de juiste informatie?

Voor algemene vragen over het vaccin kun je terecht op rijksoverheid.nl. Voor specifieke vragen over je spijsverteringsaandoening en het vaccin raden wij je aan om de website van de desbetreffende patiëntenorganisaties in de gaten te houden. Of neem contact op met je huisarts voor persoonlijke vragen.

Specifieke adviezen voor mensen met kanker in het spijsverteringsstelsel

Ik heb een spijsverteringskanker, behoor ik dan tot de ‘’risicogroepen’’?

Ja, mensen met kanker die in behandeling zijn of net in behandeling zijn geweest met o.a. chemotherapie, immunotherapie of bestraling, worden beschouwd als risicogroep. Het risico op besmetting met het coronavirus is bij deze risicogroep even groot als bij de rest van de bevolking. Wel hebben deze mensen meer kans om ziek te worden van het virus en kunnen de klachten van het virus ernstiger zijn en de ziekteduur langer.

Ik onderga een chemokuur i.v.m. kanker in de spijsvertering. Wat nu?

Bij afwezigheid van corona-gerelateerde klachten is er geen reden om je zorgen te maken over het ondergaan van chemotherapie. Overleg bij twijfel altijd met je behandelend arts. Voorafgaand aan elke nieuwe kuur is er contact tussen jou en de zorgverlener (arts of verpleegkundige) en zij zullen ook steeds afwegen of het verantwoord is om de kuren voort te zetten. Bij klachten, zoals hoesten of kortademigheid en koorts, is het belangrijk om direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Informeer de huisarts altijd over welke medicatie je gebruikt. De huisarts kan verder advies geven of doorverwijzen naar je behandelend oncoloog voor overleg. Verder is het advies het gebruik van Ibuprofen te vermijden.

Waarom worden behandelingen uitgesteld of afgesteld?

Hiervoor verwijzen we je graag naar de website van Kanker.nl.

Wat zijn de gevolgen als mijn behandeling niet doorgaat?

Vragen over jouw situatie kun je het beste bepreken met je behandelend oncoloog. Deze kan het beste uitleg geven over wat het voor jouw situatie kan betekenen.
Voor meer informatie over kanker en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van Kanker.nl.

Specifieke adviezen voor mensen met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (IBD)

Ik heb de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD), wat betekent het coronavirus voor mij?

Met IBD heb je niet een verhoogd risico op besmetting, maar behoor je wel tot de risicogroep indien je weerstand onderdrukkende medicijnen gebruikt. We krijgen veel vragen over IBD en het coronavirus, bijvoorbeeld over opvlammingen en medicatie. Voor de juiste en meest up-to-date informatie verwijzen we naar de website van Crohn en Colitis NL.

Algemene vragen over corona

Heb je klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website het RIVM.

Wat kan ik zelf doen om mijn risico op het krijgen van een corona-infectie zo klein mogelijk te maken (het voorkomen van besmetting)?

Hiervoor gelden de algemene maatregelen om besmetting te voorkomen, zoals ook door het RIVM geadviseerd:
•    was vaak je handen.
•    hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
•    schud geen handen.
•    houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
•    werk zoveel mogelijk thuis.

Blijf altijd op de hoogte van de meest recente adviezen van het RIVM .

Is het veilig om naar de huisarts of ziekenhuis te gaan?

Ja, het is veilig. Huisartspraktijken en ziekenhuizen hebben strenge maatregelen getroffen om het veilig te maken voor niet-corona patiënten om een bezoek te brengen. Bij veel artsen is het bovendien mogelijk om een digitaal consult aan te vragen. Ons advies is om je bezoek aan de (huis)arts niet uit te stellen.

Kan ik besmet raken met het coronavirus via ontlasting? Bijvoorbeeld wanneer ik naar het toilet ga en iemand voor mij een grote boodschap heeft gedaan?

Onderzoek laat zien dat het coronavirus bij sommige patiënten met corona, in de ontlasting aanwezig is. Dat is dus niet bij elke patiënt met corona het geval. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verspreiding van het coronavirus, waarbij de verspreidingsroute via ontlasting toe geen belangrijke rol lijkt te spelen in de uitbraak. Wél blijft het belangrijk om geregeld handen te blijven wassen, zeker na toiletbezoek, zodat elke mogelijkheid tot verspreiding zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM. Kijk voor meer informatie over besmettingsrisico en maatregelen tegen besmetting op de website van het RIVM.

Door het coronavirus zijn er minder beschikbare openbare toiletten, kunnen jullie daar iets aan doen?

We begrijpen dat dit heel vervelend is. Je zult je immers mogelijk minder vrij voelen om nog naar buiten te gaan. Wij staan achter het besluit van de overheid en de adviezen van het RIVM. We beseffen dat dit nog steeds directe gevolgen heeft voor het aantal beschikbare openbare en opengestelde toiletten. Zie ook de website www.waarkaniknaardewc.nl voor actuele informatie en tips. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Toiletalliantie.

Zijn er vragen die je hebt over corona en spijsverteringsziekten die niet in deze Q&A staan? Laat het ons weten, dan nemen we dat mee in een nieuwe update.

Gerelateerd nieuws

Coronapas en horecatoiletten

Via de Toiletalliantie strijdt MLDS voor voldoende openbare en opengestelde toiletten in Nederland voor de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte, de 1,5 miljoen blaaspatiënten, ouderen, vrouwen, dagjesmensen en iedereen die onderweg af en toe een toilet nodig heeft.

29 september 2021

Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing darmkanker

Half maart vorig jaar werd als gevolg van de coronamaatregelen het bevolkingsonderzoek darmkanker stopgezet om pas half mei weer op gang te komen. Bovendien daalde het aantal verwijzingen door huisartsen. Dit heeft tot een forse afname in het aantal diagnoses geleid. Maag-, Darm- en Leverarts Marcel Spanier (Rijnstate Ziekenhuis) en Leon Moons (UMC Utrecht) leggen uit wat de impact is.

19 maart 2021

Darmkankermaand van start met oproep André van Duin en Ernst Kuipers

De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker als gevolg van de Corona-crisis. Aan het begin van Darmkankermaand maart roepen zij, samen met ex-patiënt André van Duin en bestuursvoorzitter Erasmus MC Ernst Kuipers, iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan.

1 maart 2021

Doneer