Bijna kwart Nederlanders kampt met problemen aan spijsverteringstelsel

6 mei 2019

Bijna 1 op de 4 Nederlanders was in 2017 bekend bij de huisarts met maag-, darm- of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,7 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting dat is uitgevoerd door het RIVM.

In 2017 overleden 15.000 mensen aan een maag-, darm- of leveraandoening. Dat is een flink aantal, want dat betreft 10% van alle sterftegevallen. Van deze 15.000 mensen overlijdt het merendeel (bijna 13.000 mensen) aan spijsverteringskankers. Darmkanker is hier de grootste boosdoener.

Vrouwen hebben vaker last (60%) van maag-, darm- en leverproblemen dan mannen (40%). De problemen kunnen hierin verschillen qua ernst. Het kan gaan om het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of de Ziekte van Crohn, maar ook om ernstigere aandoeningen als chronische ontstekingen en kanker van een van de spijsverteringsorganen.

‘We zijn geschrokken van de 3,7 miljoen diagnoses bij de huisarts. Als je als Nederlander kanker krijgt, is de kans het grootst dat dit in één van de spijsverteringsorganen voorkomt. Daarnaast ontvangen honderdduizenden patiënten zorg bij een medisch specialist. Allemaal situaties die ook nog eens gepaard gaan met angst, schaamte, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, onmacht en sterfte. We werken hard aan oplossingen, maar deze cijfers onderstrepen dat we als maatschappij het spijsverteringsstelsel serieus moeten nemen. Dat gaat niet alleen om vitale organen als je slokdarm, maag, lever, alvleesklier en darmen, maar ook over wat je eet, drinkt en hoeveel je beweegt.’

Zorguitgaven

De zorguitgaven aan spijsverteringsaandoeningen bedroegen in 2015 3,3 miljard euro. Een groot bedrag waarvan een groot deel bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringskanaal (800 miljoen euro). Bij jongere patiënten hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag- darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

‘MDL artsen geven aan dat er een link bestaat tussen diverse algemene spijsverteringsproblemen en het ontwikkelen van spijsverteringskanker. Extra belangrijk dus dat er ook echt aandacht is voor de chronische ziekten.’

Toekomst

Door de demografische ontwikkelingen berekende het RIVM dat het aantal mensen dat bij de huisarts komt met problemen aan de maag, lever of darm in 2030 10% hoger zal liggen dan in 2017. Daarnaast verwachten zij dat gevallen van kanker aan het spijsverteringsstelsel toe zullen nemen met wel 25%.

‘Mogelijk liggen deze percentages nog hoger. Dit komt door de toenemende ongezonde leefstijl. Hierdoor neemt obesitas toe en stijgt de kans op spijsverteringsziekten in het algemeen en leververvetting in het bijzonder.’

Lees het artikel van het RIVM

Doneer