Bevolkingsonderzoek darmkanker weer van start

11 mei 2020

Bevolkingsonderzoek darmkanker envelop

Het RIVM gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker weer opstarten, zo laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer weten. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd, en de beschikbare capaciteit voor vervolgonderzoeken wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Een belangrijk moment in de preventieve aanpak van darmkanker.

De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de ziekenhuizen komt er weer ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen. Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting: ‘We zijn blij dat er langzaam weer capaciteit ontstaat in ziekenhuizen om vervolgonderzoek uit te voeren en hopen dat de screening snel weer landelijk op volle vaart kan werken, zo snel als verantwoord is.’

Darmkijkonderzoeken

Wanneer iemand deelneemt aan het bevolkingsonderzoek kunnen er via een ontlastingstest sporen van bloed in de ontlasting worden gevonden. Op zo’n moment wordt iemand doorgestuurd voor een vervolgonderzoek in het ziekenhuis voor een darmkijkonderzoek (coloscopie). Bij ziekenhuizen ontstaat nu weer capaciteit om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren.

Bij de herstart komen als eerste de cliënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Het aantal uitnodigingen baseert het RIVM steeds op basis van vooral de beschikbare capaciteit in de zorg. Daarom kunnen er minder cliënten uitgenodigd worden dan voor het stopzetten van het bevolkingsonderzoek. In de loop van de tijd neemt dit naar verwachting weer toe.

Alert blijven

Het blijft ook bij het opnieuw starten van het bevolkingsonderzoek belangrijk om alert te blijven op alarmsignalen van darmkanker. Tool: ‘Wanneer je bijvoorbeeld bloed in je ontlasting ziet, is het belangrijk om snel met de huisarts contact op te nemen. Ook al is het coronavirus onder ons: juist in dit soort gevallen moet je niet schromen en gewoon contact opnemen. De zorg kan de vraag naar acute klachten aan, zo is ons door meerdere artsen bevestigd.

VIDEO – We spraken prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC over de herstart van het bevolkingsonderzoek en de effecten op de zorg. 

Online magazine

Vroege opsporing van darmkanker is belangrijk. Lees in ons magazine ‘In Balans’ verhalen van patiënten, hun naasten, artsen en onderzoekers over het belang van vroege opsporing.

Gerelateerd nieuws

Samen beslissen: de vernieuwde Dikkedarmkanker keuzehulp

In februari is de vernieuwde versie van de keuzehulp in gebruik genomen. Arts-onderzoeker Sietske van Nassau vertelt er meer over en meneer Wagemaker deelt zijn ervaring als patiënt.

30 maart 2022

Meer levens redden door het bevolkingsonderzoek darmkanker nóg slimmer te maken

De Maag Lever Darm Stichting bestaat 40 jaar. In die 40 jaar zijn er grote stappen gezet in de diagnostiek en behandeling van darmkanker. Ook de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 was revolutionair. Via dit bevolkingsonderzoek kunnen darmtumoren of zelfs de voorlopers daarvan in een vroeg stadium worden ontdekt. Op die manier worden jaarlijks duizenden levens gered. Tijdens de darmkankermaand vragen we extra aandacht voor het belang van vroege opsporing van darmkanker.

1 maart 2022

Hoorzitting Gezondheidsraad over verbeteringen aan bevolkingsonderzoek darmkanker

De MLDS nam eind januari deel aan een hoorzitting van de Gezondheidsraad en pleitte voor verlaging van de leeftijd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker van 55 naar 50 jaar.

24 februari 2022

Doneer