MLDS tekent het Nationaal Preventieakkoord Overgewicht

Gepubliceerd op: 23 november 2018

MLDS tekent het Nationaal Preventieakkoord Overgewicht

De Maag Lever Darm Stichting steunt met de vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) het Preventieakkoord Overgewicht als één van de ondertekenaars.
appel_preventieakkoord

Het probleem van overgewicht en daarmee het ontstaan van onder meer leverziekten, diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade, kanker, gewrichts- en psychische problemen is groot en groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen. SGF spreekt samen met de partijen in het Preventieakkoord Overgewicht de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen en terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden.

De SGF steunt de ambitie zoals deze is geformuleerd in het Preventieakkoord Overgewicht en gelooft in het belang van samenwerking om de overgewicht-epidemie te kunnen ombuigen en het aantal chronische zieken in Nederland terug te dringen. De SGF waardeert hierin de rol van Staatsecretaris Paul Blokhuis, die een brede coalitie aan tafel heeft gebracht om met elkaar een gezamenlijke ambitie te formuleren.

Meten en bewaken van de voortgang

De SGF ziet de maatregelen die zijn geformuleerd als een goede eerste stap op weg naar het realiseren van de ambities en doelen. SGF heeft tijdens de onderhandelingen stevig ingezet op het meten en het bewaken van de voortgang. Afgesproken is dat het RIVM (in samenspraak met CBS, GGD GHOR, Pharos en het CPB) zorg draagt voor een jaarlijkse voortgangsrapportage en dit vierjaarlijks aanvult met een projectie van de ambitie gericht op 2040. Voor de SGF is het cruciaal dat op basis hiervan jaarlijks maatregelen zo nodig worden aangescherpt en nieuwe worden ingevoerd. Op die manier kan de ambitie voor 2040 ook daadwerkelijk binnen bereik komen.

Gezondste Generatie in 2040

Een van de projecten van de SGF is ‘Gezonde Generatie 2040’. Dat project heeft de ambitie dat kinderen die nu geboren worden in 2040 tot de gezondste jeugd van Europa horen. Ook op het gebied van overgewicht.

Bron: SGF, Maag Lever Darm Stichting

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven