Slokdarmkanker in het kort

Wat is slokdarmkanker?

Bij slokdarmkanker is er een kwaadaardige tumor in de slokdarm ontstaan. Voor slokdarmkanker wordt vaak de naam oesofaguscarcinoom gebruikt. De medische naam voor slokdarm is ‘oesofagus’. En ‘carcinoom’ is een ander woord voor een kwaadaardige tumor of kanker.

Er zijn verschillende typen slokdarmkanker. De meest voorkomende zijn:

 • Het plaveiselcarcinoom
  Deze tumor ontstaat in plaveiselcellen. Dit zijn platte cellen die de bovenste laag van het slijmvlies in de slokdarm vormen. Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat meestal boven of midden in de slokdarm.
 • Het adenocarcinoom
  Deze tumor ontstaat in klierweefsel. Een adenocarcinoom ontstaat vrijwel altijd onder in de slokdarm. De meeste adenocarcinomen ontstaan uit een zogenoemde Barrett-slokdarm. Dit is een slokdarm waarvan het weefsel blijvend veranderd is. Minder dan 5 % van de mensen met een Barrett-slokdarm krijgt op den duur slokdarmkanker.

Online magazine slokdarmkanker

Met feiten, ervaringen en het belang van vroege opsporing.

Slokdarmkanker magazine

Download gratis

De tumor in de slokdarm kan steeds groter worden en door de slokdarmwand heen groeien. Ook kunnen er cellen losraken van de tumor. Via de bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden deze cellen zich verder door het lichaam. Daar kunnen ze uitgroeien tot nieuwe tumoren, ook wel uitzaaiingen genoemd.

De slokdarm
De slokdarm is een gespierde buis van ongeveer 30 cm lang die van de keelholte tot aan de maag loopt. De spieren in de slokdarmwand vervoeren voedsel naar de maag. De slokdarm bestaat (van buiten naar binnen) uit spieren, een laagje bindweefsel en slijmvlies. In het bindweefsel bevinden zich kliertjes die slijm produceren dat als glijmiddel dient. Voedsel glijdt hierdoor makkelijker door de slokdarm heen. Op de overgang van slokdarm naar maag zit een sluitspiertje. Het gaat open als er voedsel vanuit de slokdarm naar de maag gaat. Daarna gaat het weer dicht. Hierdoor stroomt voedsel en maagsap uit de maag niet terug de slokdarm in.

De werking van het spijsverteringskanaal
Lees hier meer informatie over de werking van de spijsvertering.

spijsverteringskanaal

Feiten en cijfers

 • Nederland staat 2e op de ranglijst van Europese landen waar slokdarmkanker het meest voorkomt.
 • Slokdarmkanker is de 8e meest voorkomende kankersoort in Nederland
 • In Nederland krijgen bijna 2.500 mensen per jaar slokdarmkanker. Dat zijn 7 mensen per dag. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar toe.
 • Jaarlijks krijgen 1817 mannen slokdarmkanker tegenover 681 vrouwen.
 • Slokdarmkanker wordt meestal vastgesteld bij mensen van 60 jaar en ouder.

 

 • Per jaar overlijden er 1869 mensen aan slokdarmkanker.
 • Omdat slokdarmkanker vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt is 5 jaar na de diagnose ongeveer 24 procent van de patiënten nog in leven.
 • Preventie en vroege opsporing zijn van groot belang. Door een gezond gewicht te behouden, geen alcohol te drinken en niet te roken, kunnen 34 procent van de gevallen van slokdarmkanker per jaar in westerse landen voorkomen worden.
 • Alcohol drinken in combinatie met roken is extra schadelijk.

Oorzaken

De precieze oorzaak van slokdarmkanker is onduidelijk. Net als bij andere vormen van kanker spelen verschillende factoren een rol bij het ontstaan van een tumor in de slokdarm. Deze factoren verschillen van persoon tot persoon en ook per type slokdarmkanker. Alcohol en overgewicht spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van slokdarmkanker. Andere risicofactoren zijn roken en lange periodes van brandend maagzuur. De kans op slokdarmkanker neemt ook toe met de leeftijd.

Lees meer over de oorzaak en de risicofactoren van slokdarmkanker.

Klachten

Slokdarmkanker geeft in het begin meestal nog geen klachten. Pas als de tumor flink is doorgegroeid ontstaan er klachten. De meest voorkomende klachten bij slokdarmkanker zijn:

 • het gevoel dat voedsel niet goed zakt of blijft steken in de slokdarm
 • een verminderde eetlust
 • gewichtsverlies
 • een pijnlijk en/of vol gevoel in de buurt van het borstbeen
 • langdurige hikklachten.

Deze klachten hoeven lang niet altijd op slokdarmkanker te wijzen. Ze kunnen ook komen door andere aandoeningen van de slokdarm of maag. Ga bij aanhoudende klachten naar de huisarts. Deze kan inschatten of er reden is voor aanvullend onderzoek.

Lees meer over de klachten bij slokdarmkanker.

Diagnose

Als verder onderzoek nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt een gastroscopie uitgevoerd. Dit is een kijkonderzoek waarbij de binnenkant van de slokdarm wordt bekeken. Als uit de gastroscopie blijkt dat er een tumor in de slokdarm zit, wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Zo wordt bepaald hoe ver de tumor zich in de slokdarm heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn naar andere organen. Mogelijke aanvullende onderzoeken zijn: een endo-echografie, een echografie van de hals met eventueel een echogeleide punctie, een CT-scan en een PET-scan.

Lees meer over de verschillende onderzoeken bij slokdarmkanker .

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij slokdarmkanker. Welke behandeling gekozen wordt, is afhankelijk van het stadium van de slokdarmkanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, is een curatieve behandeling mogelijk. Dit is een behandeling gericht op genezing. Als de slokdarmkanker zich al teveel heeft uitgebreid wordt een palliatieve behandeling gegeven. Deze behandeling heeft als doel de ziekte zoveel mogelijk af te remmen en de klachten te verminderen. De meest voorkomende behandelingen bij slokdarmkanker zijn: chemotherapie en bestraling (chemoradiatie) gevolgd door een operatie en het plaatsen van een stent.

Lees meer over de behandelingen bij slokdarmkanker.

"We hopen dat in de toekomst minder mensen een belastend maagonderzoek hoeven te ondergaan. Met de ademtest bij de huisarts kan (een verhoogd risico op) slokdarmkanker sneller worden opgespoord."

- Yonne Peters

Meer over dit hoopvolle onderzoek

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om slokdarmkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. We werken hierbij vanuit vier verschillende invalshoeken: preventie, vroege opsporing, bevorderen van kennis en wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven