Een 3D kweekmethode van ‘mini-tumoren’ voor een snellere diagnose van galwegkanker

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers.

Oorspronkelijke titel project: Culturing organoids from mobilized cancer stem cells in bile and blood for diagnosis of perihilar cholangiocarcinoma and drug-sensitivity screening
Projectleider: Mr. Dr. Luc J.W. van der Laan
Startdatum: oktober 2017

Samenvatting

Galwegkanker is een zeldzame maar agressieve vorm van leverkanker. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 400 mensen galwegkanker. Mensen met primaire scleroserende cholangitis (PSC), een chronische ontsteking van de galwegen, hebben een verhoogd risico op galwegkanker.

Net als mensen met andere chronische leverziekten. Het op tijd stellen van de diagnose galwegkanker is erg lastig. Dit komt doordat mensen vaak niet-specifieke klachten hebben en omdat er niet geen goede testen zijn. Er bestaat geen goede ‘marker’ voor galwegkanker in het bloed of gal. Ook is het lastig om met een echografie of CT-scan de tumorgroei te zien.

Resultaten

Betere methoden zijn nodig om de diagnose galwegkanker snel te kunnen stellen. Deze studie richt zich op de ontwikkeling hiervan. De onderzoekers maken gebruik van een 3D kweekmethode waarbij stamcellen gekweekt worden uit gal en bloed van mensen met galwegkanker.

Deze gekweekte ‘mini-tumoren’ worden vervolgens ingezet om de diagnose van galwegkanker te verbeteren en te versnellen. Ook kan de behandeling zo beter afgestemd worden op de specifieke tumor. Tenslotte kunnen de gekweekte ‘mini-tumoren’ helpen bij het testen van nieuwe, mogelijk werkzame geneesmiddelen voor galwegkanker.

Meer onderzoek mogelijk maken

Doneer