Leven met maagkanker

Waar krijgt u mee te maken?

Leven met kanker is niet makkelijk. Het is een angstige en onzekere periode en u kunt allerlei ongemakken ervaren, zoals misselijkheid, diarree of extreme vermoeidheid.
Lees meer over ‘leven met kanker’.

Heeft u maagkanker dan kunnen zich aanvullend nog specifieke problemen voordoen, vooral als u een maagoperatie heeft ondergaan. Deze problemen worden hieronder omschreven. Niet alle klachten zijn bij iedereen aanwezig en de mate waarin mensen er hinder van ervaren is ook heel verschillend.

Informatieve video's

Wilt u meer weten over een aantal aspecten waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw ziekte? Hieronder vindt u informatieve filmpjes over voeding, kinderen, werk en nazorg bij kanker.

Kanker & werk

Kanker & voeding

Kanker & kinderen

Kanker & nazorg

U staat er niet alleen voor

Kanker is niet alleen een aanslag op uw lichaam. U krijgt ook met allerlei emoties te maken, zoals angst, verdriet, boosheid en machteloosheid. Het is best moeilijk om daar goed mee om te gaan. Merkt u dat u er zelf niet uitkomt? Blijf er dan vooral niet mee rondlopen, maar zoek ondersteuning bij professionals of bij lotgenoten.

Inloophuizen en psycho-oncologische centra
Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden, hebben behoefte aan een luisterend oor of begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker en hun naasten deze begeleiding en ondersteuning. Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot ver na afronding van de medische behandeling.

Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces echt op gang. Ook wanneer er geen genezing meer mogelijk is, kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn. De behandelingen in de begeleidingscentra zijn een aanvulling op de medische behandeling.

Meer informatie en adressen vindt u op www.ipso.nl.

Kanker.nl
Wilt u ervaringen over uw ziekte delenof heeft u vragen? Dat kan op het platform Kanker.nl. Hier vindt u discussiegroepen en blogs van mensen die te maken hebben met kanker. Zo kunt u mensen ontmoeten, en kennis en ervaringen online delen.

 

Als genezing niet meer mogelijk is

Maagkanker is een ernstige ziekte, die helaas soms niet te genezen is. Als de arts u heeft verteld dat u niet meer beter wordt, breekt er een moeilijke en emotionele periode aan. Niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. Het naderende einde kan angstig maken. Allerlei zaken schieten dan door uw hoofd. Hoe lang heb ik nog te leven? Wat wil ik de komende tijd nog doen? Krijg ik pijn? Hoe moet het met de mensen die ik achterlaat? Hoe wil ik afscheid nemen? Sommige mensen bereiden zich samen met hun naasten voor op het afscheid. Andere mensen hebben in deze periode juist behoefte aan gesprekken met de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Soms praat het makkelijker met mensen die niet zo dicht bij u staan.

Op de website www.uitbehandeldmaarnogniet uitgepraat.nl van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) vindt u adviezen over verschillende thema’s in de palliatieve fase van kanker. Deze adviezen zijn gericht op patiënten en hun naasten.

Patiëntenvereniging

De Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) is een patiëntenvereniging die zich richt op patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal.  Binnen de SPKS zijn er patiëntgroepen voor darmkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker.

De belangrijke activiteiten van de SPKS zijn:

  • Voorlichting
  • Lotgenotencontact
  • Belangenbehartiging van patiënten

De SPKS heeft hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals de website en een verenigingsblad. Ook organiseren zij , of zijn betrokken bij verschillende bijeenkomsten.

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om u goede en betrouwbare informatie te geven over maagkanker. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven