Leven met kanker

Waar krijgt u mee te maken?

Een diagnose kanker betekent nogal wat. U komt volop in het medische circuit terecht. De behandeling is vaak intensief en voor even uw ziekte ‘vergeten’ is er niet bij. Daarbij brengt de behandeling veel onzekerheden. Slaat de bestraling of chemotherapie wel aan? Wat wordt er tijdens de operatie gevonden? Elke keer is het wachten op uitslagen en hopen op goed nieuws. Een moeilijke periode breekt aan, zowel voor uzelf, als voor de mensen om u heen.

Hieronder vindt u allerlei zaken waarmee u en uw naasten na een diagnose kanker te maken kunnen krijgen. Uiteraard afhankelijk van uw behandeling en uw persoonlijke situatie.

Angst en onzekerheid
Als u hoort dat u kanker heeft, maakt dat veel emoties los. U was eraan gewend om gezond te zijn en nu is uw toekomst opeens heel onzeker. Allerlei vragen spoken door uw hoofd. Wat gaat er de komende periode allemaal gebeuren? Word ik nog wel beter? Veel mensen voelen zich in de steek gelaten door hun eigen lichaam.

Het is moeilijk om dit soort gedachten en emoties stop te zetten. Ze zijn ook heel menselijk. U zult merken dat de emoties na verloop van tijd iets minder scherp worden. Op sommige momenten zullen ze echter weer in alle hevigheid opspelen, dat is onvermijdelijk.

Vermoeidheid
Vrijwel iedereen heeft tijdens een behandeling voor kanker last van vermoeidheid. Dat is heel normaal. De behandelingen (zoals een operatie, chemotherapie of bestraling) en het op-en-neer reizen naar het ziekenhuis, vormen een ware aanslag op uw lichaam. Daar komen nog eens alle spanningen en onzekerheden bij. Voor uw herstel, kwaliteit van leven en het goed doorstaan van de behandelingen, is het belangrijk dat u zich zo fit mogelijk voelt.

Bespreek uw klachten daarom altijd met uw behandelend arts. Vaak zijn er mogelijkheden om de vermoeidheid te verminderen.

Gewichtsverlies en voeding
Voeding is heel belangrijk tijdens een behandeling voor kanker. De juiste voeding kan helpen de conditie op peil te houden of verbeteren. Hierdoor herstelt u sneller van behandelingen. Door rekening te houden met uw voeding, kunnen daarnaast sommige klachten verminderen. 

Veel tumoren veroorzaken een verandering in de stofwisseling, waardoor meer energie wordt verbrandt. U verliest hierdoor gemakkelijk gewicht. Ook kunt u, als gevolg van de ziekte of een behandeling, minder zin in eten hebben. Het is daarom extra belangrijk dat u voldoende calorieën binnen krijgt.

Diarree en misselijkheid

Van chemotherapie kunt u flink misselijk worden. Een andere bijwerking van chemotherapie of bestraling is diarree. Bespreek diarree- en misselijkheidsklachten altijd met uw arts. Aanpassingen in het voedingspatroon en medicijnen kunnen de klachten verminderen.

Informatieve filmpjes

Wilt u meer weten over een aantal aspecten waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw ziekte? Hieronder vindt u informatieve filmpjes over voeding, kinderen, werk en nazorg bij kanker.

Kanker & werk

Kanker & voeding

Kanker & kinderen

Kanker & nazorg

U staat er niet alleen voor

Kanker is niet alleen een aanslag op uw lichaam. U krijgt ook met allerlei emoties te maken, zoals angst, verdriet, boosheid en machteloosheid. Het is best moeilijk om daar goed mee om te gaan. Merkt u dat u er zelf niet uitkomt? Blijf er dan vooral niet mee rondlopen, maar zoek ondersteuning bij professionals of bij lotgenoten.

Inloophuizen en psycho-oncologische centra
Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden, hebben behoefte aan een luisterend oor of begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker en hun naasten deze begeleiding en ondersteuning. Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot ver na afronding van de medische behandeling. Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces echt op gang. Ook wanneer er geen genezing meer mogelijk is, kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn. De behandelingen in de begeleidingscentra zijn een aanvulling op de medische behandeling.

Meer informatie en adressen vindt u op www.ipso.nl

Als genezing niet meer mogelijk is
Kanker is een ernstige ziekte, die helaas soms niet te genezen is. Als de arts u heeft verteld dat u niet meer beter wordt, breekt er een moeilijke en emotionele periode aan.
Niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. Het naderende einde kan angstig maken. Allerlei zaken schieten dan door uw hoofd. Hoe lang heb ik nog te leven? Wat wil ik de komende tijd nog doen? Krijg ik pijn? Hoe moet het met de mensen die ik achterlaat? Hoe wil ik afscheid nemen?

Sommige mensen bereiden zich samen met hun naasten voor op het afscheid. Andere mensen hebben in deze periode juist behoefte aan gesprekken met de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Soms praat het makkelijker met mensen die niet zo dicht bij u staan.

Kanker.nl
Wilt u ervaringen over uw ziekte delen of heeft u vragen? Dat kan op het platform Kanker.nl. Hier vindt u discussiegroepen en blogs van mensen die te maken hebben met kanker. Zo kunt u mensen ontmoeten, en kennis en ervaringen online delen.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven