Wat wij doen tegen darmkanker

Wat wij doen tegen darmkanker

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om darmkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. Darmkanker is een complexe ziekte. Daarom bouwen we onze aanpak op drie pijlers:

  • voorlichting: het herkennen van ziektesignalen redt levens.
  • vroege opsporing: hoe sneller de diagnose, hoe groter de kans op genezing.
  • behandeling: we willen artsen nieuwe middelen bieden om de tumoren te bestrijden.

Online magazine In Balans

Ontvang gratis ons magazine 'In Balans' over het belang van vroege opsporing en tips voor een gezonde leefstijl.

 

Download gratis

Ondersteunen bevolkingsonderzoek

Darmkanker ontstaat uit poliepen. Deze zijn goedaardig en kunnen door middel van preventief onderzoek opgespoord en verwijderd worden. Het ontstaan van darmkanker is zo te voorkomen. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een voorbeeld van een preventief onderzoek om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgen alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep om deel te nemen. Meer informatie over preventie en vroege opsporing van darmkanker vindt u hier.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten helpen voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dit doet zij onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Ondanks alle initiatieven, is er nog veel onderzoek nodig op het gebied van het voorkomen en tijdig opsporen van kanker. De Maag Lever Darm Stichting maakt dit onderzoek met behulp van donaties mogelijk.

divider_onderzoek

Bevorderen kennis

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium gesteld wordt. Kennis van de klachten zal deze vroege opsporing bevorderen.  De meest voorkomende klachten bij darmkanker vindt u hier.

Een ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor voor darmkanker. Een gezonde leefstijl kan helpen om het risico op darmkanker te verkleinen. Op de website vindt u meer informatie over wat u zelf kunt doen om de kans op darmkanker te verkleinen.  

Er zijn al veel stappen gezet in de verbetering van de opsporing én behandeling van darmkanker.

Voorlichting en hulp

De Maag Lever Darm Stichting wil mensen informeren over darmkanker. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is over risicofactoren en alarmsignalen van darmkanker. Daarnaast geven wij informatie over onderzoek naar darmkanker en behandeling van darmkanker, gericht op patiënten en naasten.

Wat betekent de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker voor het dagelijks leven? Welke behandeling past het beste? Bij een diagnose darmkanker komen er veel vragen op de patiënt af. Daarom hebben de Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab de Keuzehulp dikkedarmkanker ontwikkeld. Een tool, ontwikkeld met patiënten en medisch oncologen, die helpt bij het maken van de behandelkeuze. De keuzehulp wordt in verschillende ziekenhuizen gebruikt en is nu ook toegankelijk via onze website.

Naast een keuzehulp is er ook een gesprekshulp ontwikkeld. Als u de diagnose uitgezaaide dikkedarmkanker krijgt, dan heeft u waarschijnlijk veel vragen. Hiervoor hebben we de speciale gesprekshulp ontwikkeld, waarmee u zich kunt voorbereiden op het gesprek met uw arts.


Dikkedarmkanker keuzehulp
Samen met uw specialist beslissen over de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker? De keuzehulp helpt u hierbij.

Mogen wij op jou rekenen?

Iedere dag krijgen 35 mensen de diagnose darmkanker en overlijden er 14 mensen aan deze ernstige ziekte. Wij steunen verschillende onderzoeken op het gebied van darmkanker. Wil jij helpen om meer onderzoek mogelijk te maken? Je kunt ons steunen met jouw financiële bijdrage. Als stichting ontvangen we geen hulp van de overheid. Onze projecten zijn alleen mogelijk te maken door gevers zoals jij.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven