Leven met darmkanker

Waar krijgt u mee te maken?

Een diagnose darmkanker betekent nogal wat. U komt volop in het medische circuit terecht. De behandeling is vaak intensief en voor even uw ziekte ‘vergeten’ is er niet bij. Daarbij brengt de behandeling veel onzekerheden. Slaat de chemotherapie wel aan? Wat wordt er tijdens de operatie gevonden? Elke keer is het wachten op uitslagen en hopen op goed nieuws. Een moeilijke periode breekt aan, zowel voor uzelf als voor de mensen om u heen.

Hieronder vindt u allerlei zaken waarmee u en uw naasten na de diagnose darmkanker te maken kunnen krijgen. Uiteraard afhankelijk van uw behandeling en uw persoonlijke situatie.

Online magazine In Balans

Ontvang gratis ons magazine 'In Balans' over het belang van vroege opsporing en tips voor een gezonde leefstijl.

 

Download gratis

Informatieve video's

Wilt u meer weten over een aantal aspecten waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw ziekte? Hieronder vindt u informatieve filmpjes over voeding, kinderen, werk en nazorg bij kanker.

Kanker & werk

Kanker & voeding

Kanker & kinderen

Kanker & nazorg

U staat er niet alleen voor

Kanker is niet alleen een aanslag op uw lichaam. U krijgt ook met allerlei emoties te maken, zoals angst, verdriet, boosheid en machteloosheid. Het is best moeilijk om daar goed mee om te gaan. Merkt u dat u er zelf niet uitkomt? Blijf er dan vooral niet mee rondlopen, maar zoek ondersteuning bij professionals of bij lotgenoten.

Inloophuizen en psycho-oncologische centra
Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden, hebben behoefte aan een luisterend oor of begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker en hun naasten deze begeleiding en ondersteuning. Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot ver na afronding van de medische behandeling.  

Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces echt op gang. Ook wanneer er geen genezing meer mogelijk is, kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn. De behandelingen in de begeleidingscentra zijn een aanvulling op de medische behandeling.

Meer informatie en adressen vindt u op www.ipso.nl.

Kanker.nl
Wilt u ervaringen over uw ziekte delen of heeft u vragen? Dat kan op het platform Kanker.nl. Hier vindt u discussiegroepen en blogs van mensen die te maken hebben met kanker. Zo kunt u mensen ontmoeten, en kennis en ervaringen online delen.

 

Als genezing niet meer mogelijk is

Darmkanker is een ernstige ziekte, die helaas soms niet te genezen is. Als de arts u heeft verteld dat u niet meer beter wordt, breekt er een moeilijke en emotionele periode aan. Niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. Het naderende einde kan angstig maken. Allerlei zaken schieten dan door uw hoofd. Hoe lang heb ik nog te leven? Wat wil ik de komende tijd nog doen? Krijg ik pijn? Hoe moet het met de mensen die ik achterlaat? Hoe wil ik afscheid nemen? Sommige mensen bereiden zich samen met hun naasten voor op het afscheid. Andere mensen hebben in deze periode juist behoefte aan gesprekken met de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Soms praat het makkelijker met mensen die niet zo dicht bij u staan.

 

Op de website www.uitbehandeldmaarnognietuitgepraat.nl van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) vindt u adviezen over verschillende thema’s in de palliatieve fase van kanker. Deze adviezen zijn gericht op patiënten en hun naasten.

Lees meer over leven met darmkanker als genezing niet meer mogelijk is.

Patiëntenvereniging

De Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) is een patiëntenvereniging die zich richt op patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal.  Binnen de SPKS zijn er patiëntgroepen voor darmkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker.

De belangrijke activiteiten van de SPKS zijn:

  • Voorlichting
  • Lotgenotencontact
  • Belangenbehartiging van patiënten

De SPKS heeft hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals de website en een verenigingsblad. Ook organiseren zij , of zijn betrokken bij verschillende bijeenkomsten.

SPKS logo spijsverteringsziekten

Uitgezaaide darmkanker: keuzehulp

Keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker

Wat betekent de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker voor het dagelijks leven? Welke behandeling past het beste? Bij een diagnose darmkanker komen er veel vragen op de patiënt af. Daarom hebben de Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab de Keuzehulp dikkedarmkanker ontwikkeld. Een tool, ontwikkeld met patiënten en medisch oncologen, die helpt bij het maken van de behandelkeuze. De keuzehulp wordt in verschillende ziekenhuizen gebruikt en is nu ook toegankelijk via onze website.

Naast een keuzehulp is er ook een gesprekshulp ontwikkeld. Als u de diagnose uitgezaaide dikkedarmkanker krijgt, dan heeft u waarschijnlijk veel vragen. Hiervoor hebben we de speciale gesprekshulp ontwikkeld, waarmee u zich kunt voorbereiden op het gesprek met uw arts.


Dikkedarmkanker keuzehulp
Samen met uw specialist beslissen over de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker? De keuzehulp helpt u hierbij.

Mogen wij op jou rekenen?

Iedere dag krijgen 35 mensen de diagnose darmkanker en overlijden er 14 mensen aan deze ernstige ziekte. Wij steunen verschillende onderzoeken op het gebied van darmkanker. Wil jij helpen om meer onderzoek mogelijk te maken? Je kunt ons steunen met jouw financiële bijdrage. Als stichting ontvangen we geen hulp van de overheid. Onze projecten zijn alleen mogelijk te maken door gevers zoals jij.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven