Feiten en cijfers darmkanker

Feiten en cijfers darmkanker

In 2017 werd er bij 13.739 Nederlanders de diagnose darmkanker gesteld. Daarmee is darmkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland.

Incidentie

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 mensen in zijn of haar leven darmkanker. In 2017 kregen in Nederland 7.556 mannen en 6.183 vrouwen darmkanker.

Bij ongeveer 70% van de patiënten zit de tumor in de dikke darm: darmkanker (coloncarcinoom). De andere 30% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).

Darmkanker komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. 90% van alle patiënten is bij diagnose 50 jaar of ouder. Ook op jongere leeftijd kan echter darmkanker optreden.

Infographic Darmkanker
infographic darmkanker 50jr
14 doden per dag klein

Tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden

Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. In 2016 overleden meer dan 5100 mensen aan darmkanker. Het totaal aantal sterfgevallen door darmkanker neemt van jaar op jaar toe. Het sterfterisico aan darmkanker is echter gedaald met 20 procent, als rekening wordt gehouden met de gewijzigde leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Dit komt onder andere door betere behandelingsmogelijkheden. Ook worden steeds meer mensen bekend met klachten die kunnen wijzen op darmkanker.

Wees alert op signalen

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Op tijd naar de huisarts gaan is dus heel belangrijk.

Iets meer dan de helft van de patiënten wordt gediagnosticeerd in een relatief vroeg stadium, waarbij de kanker beperkt is tot de darm (stadium I of II). Bij de andere helft van de patiënten is er uitbreiding buiten de darm naar lymfeklieren rond de darm (stadium III) of naar andere organen (stadium IV).

onze aanpak

ONZE AANPAK

Drie routes om darmkanker te stoppen

Darmkanker is een complexe ziekte. Daarom bouwen we onze aanpak op drie pijlers:

voorlichting: het herkennen van ziektesignalen redt levens.

vroege opsporing: hoe sneller de diagnose, hoe groter de kans op genezing.

behandeling: we willen artsen nieuwe middelen bieden om de tumoren te bestrijden.

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om u goede en betrouwbare informatie te geven over darmkanker. Daarnaast financieren we ook diverse onderzoeken naar darmkanker. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven