Darmkanker en dan – Na de diagnose

Behandelingen bij Darmkanker

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij darmkanker. Welke behandeling voor u het beste is, is afhankelijk van verschillende factoren. Het stadium van de kanker is belangrijk. Daarnaast spelen ook persoonlijke factoren een rol. Hoe goed is uw lichamelijke conditie? Waar zit de darmtumor precies en zijn er uitzaaiingen? En natuurlijk wat wilt u zelf?

Zo mogelijk krijgt u een curatieve behandeling, dit is een behandeling die gericht is op genezing. Een operatie maakt altijd onderdeel uit van een curatieve behandeling, waarbij de chirurg de tumor en het omliggende weefsel verwijdert. De meest toegepaste behandelingen bij darmkanker zijn een operatie en chemotherapie, eventueel in combinatie met doelgerichte therapie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Uw behandelaar bespreekt met u welke behandeling in uw situatie de beste resultaten zal geven.

Heeft u een tumor in de endeldarm (rectumcarcinoom) dan is de behandeling anders dan bij een tumor elders in de dikke darm. Lees meer over de behandeling van endeldarmkanker.

Online magazine In Balans

Ontvang gratis ons magazine 'In Balans' over het belang van vroege opsporing en tips voor een gezonde leefstijl.

 

Download gratis

Zo mogelijk krijgt u een curatieve behandeling, dit is een behandeling die gericht is op genezing. Het doel van de behandeling is het verwijderen van de tumor in de darm, waardoor herstel mogelijk is. Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt u een palliatieve behandeling. Deze behandeling is bedoeld om de ziekte zoveel mogelijk af te remmen en uw klachten te verminderen.

Informatieve filmpjes

Wilt u meer weten over een aantal aspecten waarmee u te maken kunt krijgen tijdens chemotherapie? Hieronder vindt u informatieve filmpjes over de bijwerkingen, lichaamsbeweging en intimiteit/seksualiteit bij chemotherapie.

Chemotherapie & bijwerkingen

Chemotherapie & lichaamsbeweging

Chemotherapie & intimiteit

Stadia van darmkanker

Er zijn verschillende manieren om het stadium van darmkanker aan te geven. Over het algemeen worden in patiëntenvoorlichting de stadia hiernaast  gebruikt. Stadium 0 is het vroegste stadium en stadium IV is het meest gevorderd en dus het meest ernstig. Er worden in de medische wereld verschillende indelingen gebruikt. Dit leidt nogal eens tot verwarring. Het is belangrijk om te weten dat het stadium van darmkanker uit drie componenten is opgebouwd. Deze componenten zijn de tumor (T), de lymfeklieren (N) en de uitzaaiingen op afstand (M). Samen vormen zij het zogenaamde TNM-stadium. Elke afzonderlijke component heeft ook een getalswaarde. De T kan variëren tussen 1 en 4, de N tussen 0 en 2, en de M kan 0 of 1 zijn. De combinatie van al deze waardes bepaalt uiteindelijk of u stadium I, II, III of IV darmkanker heeft

Stadia Betekenis
Stadium 0 Verdenking op kanker, kanker in wording, bijvoorbeeld een poliep met onrustige, maar nog goedaardige cellen. Voorstadium van darmkanker.

Soms bevat een poliep ook enkele kwaadaardige cellen, maar in dit stadium zijn deze nog heel oppervlakkig aanwezig (beperkt tot de binnenste laag van de dikke darm, het slijmvlies).

Stadium I Tumor beperkt zich tot de darmwand zelf
Stadium II Tumor is door de darmwand heen gegroeid, maar niet uitgezaaid naar de lymfeklieren
Stadium III Tumor is uitgezaaid in de lokale lymfeklieren
Stadium IV Tumor is uitgezaaid naar verder gelegen lymfeklieren of andere organen/weefsels in het lichaam

Behandeling per stadium

Aan de hand van het stadium bepaalt de arts samen met u welke behandeling mogelijk is. Soms is voor de operatie niet duidelijk of en hoe ver de tumor door de darmwand is gegroeid. Ook is het vaak onduidelijk of er uitzaaiingen zijn naar lymfeklieren in de buurt van de tumor. Na de operatie wordt het stadium van darmkanker pas definitief vastgesteld. Behalve het stadium spelen, bij het bepalen van de beste behandeling, ook nog andere persoonlijke factoren een rol. Bijvoorbeeld uw lichamelijke conditie.

Hieronder wordt de behandeling per stadium van darmkanker op hoofdlijnen beschreven.

Keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker

Wat betekent de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker voor het dagelijks leven? Welke behandeling past het beste? Bij een diagnose darmkanker komen er veel vragen op de patiënt af. Daarom hebben de Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab de Keuzehulp dikkedarmkanker ontwikkeld. Een tool, ontwikkeld met patiënten en medisch oncologen, die helpt bij het maken van de behandelkeuze. De keuzehulp wordt in verschillende ziekenhuizen gebruikt en is nu ook toegankelijk via onze website.

Naast een keuzehulp is er ook een gesprekshulp ontwikkeld. Als u de diagnose uitgezaaide dikkedarmkanker krijgt, dan heeft u waarschijnlijk veel vragen. Hiervoor hebben we de speciale gesprekshulp ontwikkeld, waarmee u zich kunt voorbereiden op het gesprek met uw arts.

 


Dikkedarmkanker keuzehulp
Samen met uw specialist beslissen over de behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker? De keuzehulp helpt u hierbij.

Vooruitzichten

De vooruitzichten, ofwel de prognose, zijn afhankelijk van het stadium van de darmkanker. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, des te gunstiger zijn de vooruitzichten. Daarnaast zijn er nog andere factoren die van invloed zijn. Bijvoorbeeld uw leeftijd, uw lichamelijke conditie en hoe u reageert op een behandeling. Uw persoonlijke vooruitzichten kunt u dan ook het beste met uw behandelend arts bespreken. Ook voor een arts is het echter onmogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe de darmkanker zich bij u zal ontwikkelen.

Prognoses worden vaak gegeven in een vijfjaarsoverleving. Dit is het percentage van de totale groep darmkankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is. Onderstaande percentages zijn de gemiddelde cijfers die zijn gemeten over een grote groep patiënten. Houd daarom altijd in uw achterhoofd dat het een gemiddelde is en dat uw vooruitzichten anders kunnen zijn.

 

Stadium Vijfjaarsoverleving
Stadium I 85 - 95 %
Stadium II 60 - 80 %
Stadium III 30 - 60 %
Stadium IV < 5 % *

* De vijfjaarsoverleving is met name in deze groep erg afhankelijk van de (operatieve) behandelingsmogelijkheden van de uitzaaiingen.

Follow-up

Na een behandeling van darmkanker blijft u in principe nog vijf jaar onder controle, dit wordt ook wel nazorg of follow-up genoemd. Deze controles vinden tijdens de eerste drie jaar vaker plaats dan daarna.

Het doel van de follow-up van darmkanker is:

  • het opsporen van mogelijke recidieven. Een recidief is een tumor die is teruggekeerd na een eerdere behandeling. Een lokaal recidief ontstaat altijd op dezelfde plaats als de eerste tumor
  • het opsporen van nieuwe uitzaaiingen in andere organen
  • controle op mogelijke nieuwe darmpoliepen of tumoren
  • het in kaart brengen en behandelen van de gevolgen van de behandeling
  • het tijdig onderkennen van eventuele problemen, bijvoorbeeld met de verwerking van de diagnose en ingreep
  • het, zo nodig, bieden van psychosociale zorg.

 

De behandeling van darmkanker is volop in verandering, hierdoor zal de follow-up in de komende jaren ook gaan veranderen en steeds meer maatwerk worden. Aan het begin van het follow-up traject hoort u waar uw follow-up uit zal bestaan, hoe vaak controles plaatsvinden en door wie ze worden uitgevoerd.

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen deze controlemomenten. Bij iedere controleafspraak spelen angst en onzekerheid onvermijdelijk weer op. Na vijf jaar is de kans op terugkeer van de ziekte zo klein geworden dat het niet zinvol meer is om daar onderzoek naar te doen. De arts controleert u dan alleen nog op nieuwe poliepen of nieuwe tumoren.

Mogen wij op jou rekenen?

Iedere dag krijgen 35 mensen de diagnose darmkanker en overlijden er 14 mensen aan deze ernstige ziekte. Wij steunen verschillende onderzoeken op het gebied van darmkanker. Wil jij helpen om meer onderzoek mogelijk te maken? Je kunt ons steunen met jouw financiële bijdrage. Als stichting ontvangen we geen hulp van de overheid. Onze projecten zijn alleen mogelijk te maken door gevers zoals jij.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven