Alvleesklierkanker: Preventie en vroege opsporing

Oorzaken & risicofactoren

De precieze oorzaak van alvleesklierkanker is onduidelijk. Net als bij andere vormen van kanker zijn er een aantal risicofactoren bekend die een rol kunnen spelen bij het krijgen van alvleesklierkanker. Het hebben van risicofactoren hoeft niet te betekenen dat u de ziekte ook daadwerkelijk krijgt.

Risicofactoren voor alvleesklierkanker

Leeftijd
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van alvleesklierkanker. Gemiddeld zijn patiënten met alvleesklierkanker ouder dan 65 jaar.

Roken
Alvleesklierkanker komt vaker voor bij mensen die roken. Rokers hebben een twee tot drie keer verhoogde kans op het krijgen van deze vorm van kanker vergeleken met niet-rokers. Stoppen met roken is dus altijd belangrijk.

Chronische ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
Een chronische ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) verhoogt het risico om alvleesklierkanker te krijgen. Pancreatitis kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik.

Overmatig alcoholgebruik
Alcohol is geen directe risicofactor voor alvleesklierkanker, maar overmatig alcoholgebruik kan wel leiden tot leverproblemen en een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Dat  kan vervolgens weer leiden tot alvleesklierkanker.

Erfelijkheid
In zo’n vijf tot tien procent van de gevallen lijkt erfelijke aanleg een rol te spelen bij het ontstaan van alvleesklierkanker. Hier kun je zelf niks aan doen. Er kan sprake zijn van een erfelijke aanleg als meer dan twee directe familieleden alvleesklierkanker hebben. In dat geval kunt u overleggen met uw specialist of screening van uw familieleden nodig is.

Deltaplan Alvleesklierkanker

In de afgelopen dertig jaar is op de overleving van alle bijna vormen van kanker flinke vooruitgang geboekt, maar alvleesklierkanker blijft achter. Toch zijn er lichtpunten in de opsporing en behandeling van alvleesklierkanker. Lichtpunten die het Deltaplan Alvleesklierkanker wil verzilveren. Deltaplan Alvleesklierkanker is een initiatief van alle artsen, verpleegkundigen en onderzoekers werkzaam in de 15 expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland verenigd in de Dutch Pancreatic Cancer Group, in samenwerking met het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting.

Het Deltaplan heeft drie belangrijke doelstellingen:
1. Baanbrekend wetenschappelijk onderzoek versnellen door een 10-jaar durend landelijk onderzoek voor alle patiënten met alvleesklierkanker te realiseren waarbinnen diverse studies plaatsvinden naar betere (vroegere) opsporing en behandeling van alvleesklierkanker.
2. De beste behandeling voor iedereen beschikbaar maken door de nieuwste wetenschappelijke inzichten zonder vertraging in de dagelijkse zorgpraktijk in te voeren.
3. Meer aandacht voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Patiënten en hun naasten helpen om een zorgvuldige afweging tussen kwaliteit en lengte van leven te maken.

Lees hier alles over deze unieke samenwerking

Website MLDS banner Deltaplan

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om alvleesklierkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. We werken hierbij vanuit vier verschillende invalshoeken: preventie, vroege opsporing, bevorderen van kennis en wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven