Alvleesklierkanker en dan?

Behandelingen bij Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een agressieve soort kanker die vaak pas in een laat stadium klachten geeft. Bij ontdekking is de tumor bij de meeste patiënten al uitgezaaid of te ver doorgegroeid om nog met een operatie verwijderd te kunnen worden.

Slechts een kwart van de mensen met alvleesklierkanker komt in aanmerking voor een curatieve of genezende behandeling. De overige drie kwart van de mensen krijgt een palliatieve behandeling. Dat is een behandeling gericht op het remmen van de ziekte en het verminderen van klachten.

Curatieve behandeling

Een curatieve behandeling is een behandeling gericht op genezing. Dit is alleen mogelijk als de alvleesklierkanker in een heel vroeg stadium wordt ontdekt. Het doel van de behandeling is het verwijderen van de tumor in de alvleesklier. Een curatieve behandeling bestaat altijd uit een operatie, soms in combinatie met chemotherapie.

Als de alvleeskliertumor niet is doorgegroeid in dichtbij liggende weefsels of organen en als er geen uitzaaiingen zijn, kunt u in aanmerking komen voor een operatie met als doel genezing. Dit wordt een curatieve operatie genoemd. Er zijn verschillende soorten curatieve operaties voor alvleesklierkanker. Uw behandelend arts zal met u bespreken voor welke operatie u in aanmerking komt. En wat de voor-en nadelen zijn, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen.

Een alvleesklieroperatie is een ingrijpende behandeling. Het is daarom belangrijk dat uw conditie zo goed mogelijk is. Als u niet voldoende kunt eten, krijgt u voor de operatie sondevoeding om te voorkomen dat uw voedingstoestand verslechtert. Dit is vloeibare voeding die via een slangetje (sonde) in de maag of in de darmen komt.

Als de chirurg tijdens de operatie toch tot de conclusie komt dat een curatieve ingreep niet mogelijk is, krijgt u meestal een palliatieve operatie. De operatie dient dan om de pijn te verlichten of om belemmering van de voedsel- en/of galstroom te voorkomen.

De meest voorkomende curatieve operaties bij alvleesklierkanker zijn:

Overige behandelingmothodes

Palliatieve behandeling

Als alvleesklierkanker pas in een laat stadium wordt ontdekt, is genezing vaak niet meer mogelijk. U krijgt dan een palliatieve behandeling. Dit is een behandeling met als doel de ziekte af te remmen en uw klachten te verminderen. Uw arts bespreekt met u voor welke palliatieve behandelingen u in aanmerking komt.

Informatieve filmpjes over chemotherapie

Wilt u meer weten over een aantal aspecten waarmee u te maken kunt krijgen tijdens chemotherapie? Hieronder vindt u informatieve filmpjes over de bijwerkingen, lichaamsbeweging en intimiteit/seksualiteit bij chemotherapie.

Chemotherapie & bijwerkingen

Chemotherapie & lichaamsbeweging

Chemotherapie & intimiteit

Het bepalen van het stadium

Om het stadium van alvleesklierkanker te bepalen, wordt onderzocht hoe diep de tumor is doorgegroeid en of de tumor is uitgezaaid. Er zijn verschillende manieren om het stadium van alvleesklierkanker aan te geven. Over het algemeen worden in patiëntenvoorlichting de stadia hieronder  gebruikt. Stadium I is het vroegste stadium en stadium IV is het meest gevorderd en dus het meest ernstig.

Stadia Betekenis
Stadium I Bij stadium I is er alleen een tumor in de alvleesklier ontstaan en zijn er geen uitzaaiingen..

 • Stadium IA: de tumor is kleiner dan 2 centimeter
 • Stadium IB: de tumor is groter dan 2 centimeter
Stadium II Bij stadium II is de alvleesklierkanker mogelijk naar dichtbij liggende weefsels uitgezaaid. Ook is de kanker mogelijk te vinden in de lymfeklieren die bij de alvleesklier liggen.

 • Stadium IIA: De kanker is uitgezaaid naar dichtbij liggende weefsels en organen, maar nog niet naar de lymfeklieren
 • Stadium IIB: De kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren en mogelijk naar dichtbij liggende organen
Stadium III In stadium III is de alvleesklierkanker uitgezaaid naar de grote bloedvaten en lymfeklieren.
Stadium IV Bij stadium IV is de alvleesklierkanker van verschillende grootte en verspreid naar organen die verder weg liggen van de alvleesklier. Denk daarbij aan de lever, longen of de buikholte.

Hoe ontstaat een uitzaaiing?

Als een alvleeskliertumor groter wordt, kan deze door de wand van de alvleesklier heen groeien. Doorgroei van de tumor in dichtbij liggende organen en weefsels is dan mogelijk. Rondom de alvleesklier bevindt zich een uitgebreid systeem van lymfeklieren. Naarmate een tumor verder doorgroeit, is de kans groter dat er kankercellen losraken. Deze cellen kunnen in de lymfeklieren terechtkomen en daar uitgroeien tot nieuwe tumoren. Als de  kankercellen zich vervolgens via het bloed verspreiden, kunnen er ook uitzaaiingen ontstaan in bijvoorbeeld de lever, longen of botten.

Behandelplan

Bij het vaststellen van het behandelplan voor alvleesklierkanker zijn verschillende specialisten betrokken. Zij maken gebruik van gezamenlijk vastgestelde landelijke richtlijnen. De artsen stellen u een bepaalde behandeling voor op grond van:

 • Het stadium van de ziekte
 • De plaats en grootte van de tumor
 • De vorm van alvleesklierkanker
 • Uw algemene lichamelijke conditie

De Maag Lever Darm Stichting zet zich samen met de Dutch Pancreatic Cancer Group en Living With Hope in voor baanbrekend onderzoek, een betere kwaliteit van leven en de beste behandeling voor alvleesklierkanker patiënten. Dit doen wij gezamenlijk via het Deltaplan Alvleesklierkanker. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar www.deltaplanalvleesklierkanker.nl.

Vooruitzichten

Alvleesklierkanker heeft de slechtste prognose van alle kankersoorten. Vijf jaar na de diagnose is minder dan vijf procent van de patiënten nog in leven. De levensverwachting bij alvleesklierkanker is afhankelijk van het moment van ontdekking van de ziekte. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, dan is de kans op genezing over het algemeen groter. In het algemeen geldt: hoe kleiner de tumor en hoe eerder de kanker wordt vastgesteld, hoe beter de vooruitzichten.

 

Een jaar na de diagnose alvleesklierkanker zijn ruim 6 van de 10 (60%) patiënten nog in leven als zij stadium I alvleesklierkanker hebben.

Na drie jaar is dat iets minder dan 5 van de 10 (50%).

Van de mensen die bij de diagnose stadium IV alvleesklierkanker hebben, is slechts 1 van de 10 (10%) patiënten na 1 jaar nog in leven en slechts 5% is nog in leven na 3 jaar.

Nazorg

Na een behandeling van alvleesklierkanker ontvangt u nog een periode nazorg. Uw arts of verpleegkundige zal u informeren hoe vaak u gecontroleerd wordt en waar de controles uit bestaan.

Het doel van de nazorg bij alvleesklierkanker is:

 • het in kaart brengen en behandelen van de gevolgen van de behandeling.
 • het tijdig onderkennen van eventuele problemen, bijvoorbeeld met de verwerking van de diagnose en ingreep.
 • het, zo nodig, bieden van psychosociale zorg.
 • het beoordelen van klachten die het gevolg zouden kunnen zijn van terugkeer van de ziekte.
 • bij mensen die niet meer beter worden: bijhouden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn.

Afzien van behandeling

Elke behandeling kan bijwerkingen met zich meebrengen. Het kost bovendien veel tijd en energie om steeds naar het ziekenhuis te komen. En dat terwijl u niet meer beter zult worden. Het is dan de vraag of de voordelen van een behandeling voor u (nog) opwegen tegen de nadelen. Sommige mensen nemen dan de moeilijke beslissing om af te zien van behandeling. Twijfelt u of (verdere) behandeling voor u nog wel zinvol is, bespreek dit dan met uw arts.

Wilt u meer weten of ervaringen uitwisselen over nazorg, dan kunt u contact op met patiëntenorganisatie Living With Hope.

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om alvleesklierkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. We werken hierbij vanuit vier verschillende invalshoeken: preventie, vroege opsporing, bevorderen van kennis en wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven