FAQ-Coronavirus

Gepubliceerd op: 19 maart 2020

Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Laatste update: 10 juni 2020 - 12:00

Het coronavirus (SARS-CoV-2) houdt ons allemaal bezig. De adviezen voor iedereen in Nederland worden voortdurend bijgesteld. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website het RIVM.

shutterstock_1632883540

Algemene vragen over het coronavirus

Heb je symptomen als: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. Als je zieker wordt of medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt, bel dan je huisarts. Lees hier het advies van het RIVM. Stop niet met uw medicatie zonder overleg met uw arts.

Het coronavirus en spijsverteringsziekten

Alle MDL-artsen werken momenteel hard om de MDL zorg in Nederland op een hoog niveau te houden voor onze patiënten. Desondanks zal een deel van de zorg afgeschaald moeten worden. We kiezen er dan voor de zorg uit te stellen die niet op korte termijn tot blijvende gezondheidsschade bij onze patiënten leidt. Voorbeelden hiervan zijn het uitstellen van preventief onderzoek, zoals bijvoorbeeld controle endoscopieën bij patiënten met een rustige Barrett slokdarm of een rustige colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Er wordt dus per individuele patiënt bekeken of de zorg uitgesteld kan worden. Als beroepsgroep merken we nu al dat daar veel begrip voor is bij onze patiënten.

Namens de NVMDL, Nederlandse Vereniging van MDL artsen

Specifieke adviezen voor mensen met kanker in het spijsverteringsstelsel

Ik heb een spijsverteringskanker, behoor ik dan tot de ‘’risicogroepen’’?
Ja, mensen met kanker die in behandeling zijn of net in behandeling zijn geweest met o.a. chemotherapie, immunotherapie of bestraling, worden beschouwd als risicogroep. Het risico op besmetting met het coronavirus is bij deze risicogroep even groot als bij de rest van de bevolking. Wel hebben deze mensen meer kans om ziek te worden van het virus en kunnen de klachten van het virus ernstiger zijn en de ziekteduur langer.

Ik onderga een chemokuur i.v.m. kanker in de spijsvertering. Wat nu?
Bij afwezigheid van corona-gerelateerde klachten is er geen reden om je zorgen te maken over het ondergaan van chemotherapie. Overleg bij twijfel altijd met je behandelend arts. Voorafgaand aan elke nieuwe kuur is er contact tussen jou en de zorgverlener (arts of verpleegkundige) en zij zullen ook steeds afwegen of het verantwoord is om de kuren voort te zetten. Bij klachten, zoals hoesten of kortademigheid en koorts, is het belangrijk om direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Informeer de huisarts altijd over welke medicatie je gebruikt. De huisarts kan verder advies geven of doorverwijzen naar je behandelend oncoloog voor overleg. Verder is het advies het gebruik van Ibuprofen te vermijden.

Waarom worden behandelingen uitgesteld of afgesteld?
Hiervoor verwijzen we je graag naar de website van Kanker.nl.

Wat zijn de gevolgen als mijn behandeling niet doorgaat?
Vragen over jouw situatie kun je het beste bepreken met je behandelend oncoloog. Deze kan het beste uitleg geven over wat het voor jouw situatie kan betekenen.
Voor meer informatie over kanker en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van Kanker.nl.

 

Specifieke adviezen voor mensen met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (IBD)

Ik heb de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD), wat betekent het coronavirus voor mij?
Met IBD heb je niet een verhoogd risico op besmetting, maar behoor je wel tot de risicogroep. We krijgen veel vragen over IBD en het coronavirus, bijvoorbeeld over opvlammingen en medicatie. Voor de juiste en meest up-to-date informatie verwijzen we naar de website van de CCUVN. Bekijk ook deze webcast met vraag en antwoord over het coronavirus en IBD op de website van het CCUVN.

Zijn er vragen die je hebt over corona en spijsverteringsziekten die niet in deze Q&A staan? Laat het ons weten, dan nemen we dat mee in een nieuwe update

De Rijksoverheid heeft ook een speciaal telefoonnummer geopend waar je terecht kunt met vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Websites van patiëntenverenigingen en patiëntenorganisaties:

Alle patiëntenverenigingen

Aanvullende websites:

Vragen over corona - RIVM

Medicijninformatie coronavirus

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen

De Maag Lever Darm Stichting en corona

Gelukkig zien we dat ziekenhuizen langzamerhand weer omschakelen naar de normale gang van zaken. Corona of niet: spijsverteringsziekten blijven bestaan. Bovendien speelt de spijsvertering een belangrijke rol bij ons afweersysteem. Daarom blijven we aandacht vragen voor het belang van een gezonde spijsvertering, voor noodzakelijke onderzoeken, baanbrekende ontdekkingen en medische ontwikkelingen rondom spijsverteringsziekten. Die onderzoeken staan nu weliswaar in de schaduw van het coronavirus, maar blijven essentieel. Daarom blijven wij onze fondsenwervende activiteiten voortzetten en zijn we erg verheugd met de blijvende steun van onze donateurs. Ook dat is van groot belang voor mensen met een spijsverteringsaandoening. Zo strijden we samen voor een goede gezondheid en een gezonde spijsvertering voor iedereen.

Ook in deze lastige periode kan je op de Maag Lever Darm Stichting blijven rekenen. We proberen vragen zoveel als mogelijk te beantwoorden en voorlichting te geven over corona in relatie tot spijsverteringsaandoeningen. Uiteraard volgen wij hierin adviezen van het RIVM en (MDL) experts. Tegelijkertijd speelt de spijsvertering een cruciale rol bij onze afweer; zo’n 70% van onze afweercellen bevindt zich in de darmen, waarbij ons microbioom de groei en deling van afweercellen stimuleert. Heel belangrijk in deze tijd, daarom geven we extra aandacht aan kennis en informatie over hoe je goed voor je microbioom kunt zorgen.We wensen iedereen veel sterkte, kracht, vertrouwen en uiteraard gezondheid toe in deze roerige tijd.
 
Hartelijke groet,
Het team van de Maag Lever Darm Stichting

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven