Effect puberdieet op ziekte van Crohn

Gepubliceerd op: 23 december 2015

Effect puberdieet op ziekte van Crohn

Pubers die gezond eten hebben minder kans om later de ziekte van Crohn te krijgen. Voor colitis ulcerosa vonden de onderzoekers geen link. Het is de eerste studie die kijkt naar deze leeftijdsgroep.

Wetenschappers denken al langer dat dieet een rol speelt bij het ontstaan van een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Wat je nu eet of wat je vroeger at, zou ook op een latere leeftijd invloed kunnen hebben. Daarom willen onderzoekers weten of het dieet van kinderen effect heeft op het ontstaan van een chronische darmontsteking op latere leeftijd.

Onderzoek
Ruim 100.000 vrouwen deden mee aan dit onderzoek. De ziekte van Crohn werd vastgesteld bij 70 van hen en colitis ulcerosa bij 103 van hen. De deelneemsters gaven op wat zij als tiener aten. Het tienerdieet bleek invloed te hebben op de kans om een chronische darmontsteking te krijgen.

Vis en vezels
Wie als puber veel groente, fruit en vis eet, vermindert de kans op de ziekte van Crohn met 53%.

Vooral vis heeft een gunstige invloed, net als vezels, die veel in groente en fruit en volkoren producten zitten. Vezels zorgen voor een goede darmwerking.

Ziekte van Crohn
Gezond eten in de puberteit lijkt niet uit te maken voor de kans op colitis ulcerosa, maar wel op de ziekte van Crohn. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe de link tussen het dieet van pubers en ziekte van Crohn precies werkt.

Bron: Ananthakrishnan, A.N. en collega’s, High School Diet and Risk of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, Inflammatory Bowel Disease, 2015;0;1-9
 

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven