Actievoorwaarden Darmkanker Quiz

Actievoorwaarden

Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Darmkanker Quiz" (verder te noemen: de "Actie" en de "Voorwaarden").
  • De Actie wordt georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting, gevestigd aan het Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort (verder te noemen: de "MLDS”).
 2. Deelname
  • Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Voorwaarden.
  • Als je jonger dan 18 jaar bent dan heb je voor deelname aan de Actie en het in ontvangst nemen van de Prijs toestemming van je ouder of voogd nodig. Laat hem of haar daarom altijd deze Voorwaarden lezen. De MLDS kan altijd om een bewijs van deze toestemming verzoeken.
  • De MLDS is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  • De Actie start op 4 maart 2019 en eindigt op 31 maart 2019 (de "Actieperiode"). [De data van de Actieperiode kunnen door MLDS worden verlengd tot het moment dat alle Prijzen zijn uitgegeven.]
 1. Speelwijze en aanwijzen winnaars
  • Door je aan te melden voor de winactie via de Darmkanker Quiz en je gegevens hiertoe achter te laten en bij akkoord gaan met de voorwaarden doe je mee met de actie.
  • De winnaars worden op 2 april 2019 op de hoogte gebracht.
  • Het bekendmaken van de winnaars geschiedt telefonisch of per e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Prijzen
  • De Prijzen zijn een Fitbit Charge 3 ter waarde van 149 euro. Daarnaast maak je kans op het boek: De mooie voedselmachine - de charme van je darmen, van Giulia Enders. Ter waarde van 12,50 euro. (de "Prijzen").
  • De Prijzen worden ter beschikking gesteld door Diversions Dialogue (Fitbit) en Uitgever Luitingh-Sijthoff (boek).
  • De Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om de Prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.
 3. Publiciteit
  • Bij deelname aan de Actie kan de MLDS namen [en mogelijke foto's van de prijsuitreiking] van de prijswinnaars gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie. Als je dit niet wilt, kun je dit aangeven via de contactgegevens info@mlds.nl.
 4. Aansprakelijkheid
  • De MLDS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving, (ii) de niet beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging een Prijs (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de Prijs, anders dan de kansspelbelasting.
  • De MLDS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren Prijs. De MLDS verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Prijs.
 5. Persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens die MLDS in het kader van de Actie van je krijgt zal MLDS volgens haar Privacybeleid verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, zoals het feit dat we contact met je opnemen als je hebt gewonnen. Door mee te doen geeft de deelnemer toestemming om naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan.
 6. Diversen
  • De MLDS kan de Actie zonder voorafgaande aankondiging stopzetten, en deze Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De MLDS zal dit op passende wijze aankondigen. De meest recente versie van de Voorwaarden kun je altijd vinden via deze link.
  • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden aan: info@mlds.nl. De medewerkers van de MLDS zullen zo spoedig mogelijk reageren.
  • Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die uit de Actie voortvloeien is de rechter in Amsterdam bevoegd.