Heb ik de ziekte van Crohn?

Wat zijn de klachten van Crohn?

De klachten en de ernst van de klachten verschilt per patiënt. Ook zijn de klachten afhankelijk van de locatie en de uitgebreidheid van de ontstekingen. Het verloop van de aandoening is dan ook niet goed te voorspellen. Sommige mensen met de ziekte van Crohn hebben voortdurend klachten, terwijl anderen er jarenlang niets van merken.

Het is een bekend verschijnsel dat de aandoening ineens kan opvlammen. Dat kan komen door bijvoorbeeld stress of bepaalde voeding, maar meestal is de oorzaak onbekend. Bij een opvlamming ontstaan er in korte tijd veel ontstekingen in de darm waardoor de darmen niet goed meer functioneren. Diarree, buikpijn en koorts zijn de belangrijkste klachten bij de ziekte van Crohn. 

De meest voorkomende klachten bij de ziekte van Crohn:

 • Diarree of dunne ontlasting: uw ontstoken darm neemt onvoldoende water op.
 • Buikpijn
 • Koorts
 • Vermagering, bloedarmoede of groeiachterstand: uw ontstoken darm neemt bepaalde voedingsstoffen onvoldoende op. Daardoor kan uw lichaam te maken krijgen met tekorten.
 • Vermoeidheid: doordat uw lichaam voedingsstoffen niet goed gebruikt, kunt u sneller en vaker moe zijn. Ook komen door de ontsteking stoffen vrij in uw bloed die dit soort algemene verschijnselen veroorzaken.
 • Bloedverlies: door de ontsteking ontstaan wondjes in uw darm waardoor bloedverlies bij de ontlasting kan optreden. Dit kan ook onopgemerkt gebeuren.

Complicaties

Als de ziekte van Crohn actief is dan kunnen er ook andere klachten en complicaties optreden, zelfs buiten het maagdarmkanaal. Klachten en complicaties die kunnen voorkomen bij de ziekte van Crohn:

 • Aften in de mond: er kunnen kleine zweertjes in uw mond ontstaan.
 • Vernauwing in de darm (stenose): wanneer de ontsteking op een bepaalde plaats zeer heftig is, kunnen vernauwingen in uw darm ontstaan. Bij herstel na een ontstekingsfase kan op den duur littekenweefsel ontstaan. Dit starre littekenweefsel kan uw darm vernauwen of zelfs afsluiten.
 • Fistels of pijpzweren: wanneer de ontsteking overslaat op andere darmgedeeltes of omliggende organen kunnen zich onnatuurlijke verbindingen tussen twee organen vormen. Deze worden fistels of pijpzweren genoemd. Door de fistel loopt pus en soms ook ontlasting. Fistels komen vaak voor in de huid rond de anus. Dit heet een peri-anale fistel. Fistels worden gezien als een nare complicatie waarvan ongeveer 15% van de Crohn-patiënten last heeft.
 • Gewrichtsaandoeningen: u kunt last krijgen van pijnlijke, gezwollen gewrichten (met name knieën, ellebogen, enkels en polsen). Dit komt voor bij 25 tot 40% van de patiënten.
 • Huidafwijkingen: pijnlijke, blauwrode plekken op de huid (erythema nododsum), meestal van de onderbenen. 9 tot 23% van de patiënten heeft hier last van.
 • Oogontstekingen, bijvoorbeeld Uveitis, Episcleritis: uw ogen kunnen pijnlijk zijn of ontstoken raken.
 • Leverziekten
 • Gal- en nierstenen
 • Botontkalking

Lees meer over het omgaan met de ziekte van Crohn

Doinja (21) heeft de ziekte van Crohn

Ze heeft al sinds haar 12e klachten, maar pas twee jaar geleden werd de diagnose ‘Crohn’ gesteld. De ziekte heeft een behoorlijke impact op het leven, maar ze doet er alles aan om de dingen te kunnen blijven doen die ze graag doet; zoals voetballen en haar studie afronden. Lees haar verhaal.

hoe harder ik er soms tegen vecht, hoe vermoeider ik word en hoe meer stress en pijn ik krijg. Ik probeer er daarom vooral in mee gaan en te denken in oplossingen in plaats van in beperkingen.

Verschil klachten ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
De ziekte van Crohn noemt men, net als colitis ulcerosa, ook wel een inflammatory bowel disease (IBD). Er zijn overeenkomsten in de klachten van deze twee chronische darmontstekingen, maar er zijn ook veel verschillen.

  Ziekte van Crohn Colitis ulcerosa
Plek van de ontsteking In het hele maagdarmkanaal, met name in het laatste stukje van de dunne darm en/of de dikke darm. Alleen in de dikke darm en de endeldarm.
Ernst van de ontsteking Ontstekingen kunnen tot de diepere lagen van de darmwand doordringen. Hierdoor kunnen diepe zweren en zogenaamde fistels ontstaan. Fistels zijn onnatuurlijke verbindingen tussen twee organen. Deze ontstaan als gevolg van de ontsteking in de darm die overslaat naar omliggend darmweefsel of organen. Ontstekingen beperken zich tot de slijmvlieslaag. Hierdoor ontstaan alleen oppervlakkige ontstekingen aan de binnenkant van de darm.
Uitgebreidheid van de ontsteking Gezonde delen kunnen zich afwisselen met gebieden die ontstoken zijn. De darm is aaneengesloten ontstoken en de endeldarm is er altijd bij betrokken.
Darmvernauwingen Deze kunnen ontstaan Deze treden vrijwel nooit op.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als de huisarts vermoedt dat u de ziekte van Crohn heeft, verwijst hij u door naar een maag-darm-leverarts (MDL-arts). Vaak gaat een periode van onzekerheid, klachten en veel onderzoek vooraf aan het stellen van de uiteindelijke diagnose van de ziekte van Crohn.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk om de ziekte van Crohn mee aan te tonen. Dit wil echter niet zeggen dat deze onderzoeken bij u allemaal nodig zijn. Uw arts bespreekt met u welke onderzoeken in uw geval het meest geschikt zijn.

Mensen met een chronische darmontsteking hebben een licht verhoogde kans om darmkanker te krijgen. Om het risico te verminderen, kan het van belang zijn op regelmatig basis het darmonderzoek te herhalen. Hier wordt meestal zo’n 8 jaar na diagnose ‘ziekte van Crohn’ mee gestart. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

 

Second opinion

Als u vragen of twijfels heeft over de gestelde diagnose, kunt u nadenken over een second opinion. Een second opinion, oftewel een tweede mening, is een medisch oordeel van een andere arts dan uw behandelend arts. Deze arts neemt de behandeling niet over. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren over de vergoeding van een second opinion. In principe heeft u recht op vergoeding, maar er gelden wel beperkingen. Zo mag de second opinion alleen een medisch advies betreffen.

Als u besluit om een second opinion te vragen, bespreek dat dan met uw behandelend arts. Deze kan u adviseren wie u hiervoor het beste kunt benaderen. Voor een second opinion heeft u bovendien een verwijzing nodig van een arts. Vindt u het moeilijk om naar uw behandelend arts te gaan? Vraag dan uw huisarts om een doorverwijzing. In alle gevallen is het verstandig om uw behandelend arts op de hoogte te stellen van de second opinion. Ziet u er erg tegenop om het van tevoren te bespreken? Licht uw arts dan achteraf in.

Bij de Nederlandse Patiënten Federatie (NPF)  vindt u meer informatie  over een second opinion.

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting geeft voorlichting en financiert onderzoek naar de ziekte van Crohn. Om zo meer inzicht te krijgen in de oorzaken, het verloop en de behandeling van de ziekte. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven