Heb ik colitis ulcerosa?

Wat zijn de klachten?

De klachten en de ernst van de klachten kunnen per patiënt erg verschillen. Onderstaande klachten komen vaak voor bij colitis ulcerosa:

 • Diarree, vaak met bloed en slijm
 • Buikpijn
 • Vermoeidheid
 • Gewichtsverlies
 • Moeite met het ophouden van de ontlasting
 • Een opgezette buik
 • Misselijkheid en minder eetlust
 • Koorts

In enkele gevallen komen ook klachten buiten de darm voor:

 • Pijnlijke, ontstoken gewrichten
 • Pijnlijke ontstekingen van de ogen, huid en lever

Bij circa tien procent van de patiënten met colitis ulcerosa komt PSC (Primaire Scleroserende Cholangitis) voor. Dit is een ontsteking van de galwegen in en buiten de lever.

Het beloop van de ziekte kan erg verschillen per patiënt. Sommige mensen hebben bijna nooit klachten, terwijl anderen regelmatig heftige aanvallen krijgen. Zo’n ziekteaanval wordt ook wel een opvlamming of een actieve periode genoemd.

Mensen met een chronische darmontsteking hebben een licht verhoogde kans om darmkanker te krijgen. Dit verhoogde risico begint zo'n acht jaar nadat de diagnose 'colitis ulcerosa' is gesteld. Om het risico te verminderen, is het belangrijk dat u regelmatig een controle-onderzoek krijgt. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

Verschillen colitis ulcerosa en ziekte van Crohn

  Ziekte van Crohn colitis ulcerosa
Plek van de ontsteking In het hele maagdarmkanaal, met name in het laatste stukje van de dunne darm en/of de dikke darm. Alleen in de dikke darm en de endeldarm.
Ernst van de ontsteking Ontstekingen kunnen tot de diepere lagen van de darmwand doordringen. Hierdoor kunnen diepe zweren en zogenaamde fistels ontstaan. Fistels zijn onnatuurlijke verbindingen tussen twee organen. Deze ontstaan als gevolg van de ontsteking in de darm die overslaat naar omliggend darmweefsel of organen. Ontstekingen beperken zich tot de slijmvlieslaag. Hierdoor ontstaan alleen oppervlakkige ontstekingen aan de binnenkant van de darm.
Uitgebreidheid van de ontsteking Gezonde delen kunnen zich afwisselen met gebieden die ontstoken zijn. De darm is aaneengesloten ontstoken en de endeldarm is er altijd bij betrokken.
Darmvernauwingen Deze kunnen ontstaan Deze treden vrijwel nooit op.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als de huisarts vermoedt dat u een chronische darmontsteking hebt, verwijst hij u door naar een internist of maag-darm-leverarts (MDL-arts). U wordt lichamelijk onderzocht en ook is verder onderzoek nodig om de diagnose te stellen.

De volgende onderzoeken kunnen worden gedaan:

 • Bloedonderzoek
  Met bloedonderzoek wordt onderzocht of er sprake is van bloedarmoede en een ontsteking. Ook kan de arts met bloedonderzoek vaststellen hoe uw lichamelijke conditie en voedingstoestand zijn.
 • Ontlastingsonderzoek
  De ontlasting wordt onderzocht om bacteriële infecties uit te sluiten.
 • Endoscopie
  De darm wordt bekeken met behulp van een kijkonderzoek.

microscoop

In de meeste gevallen wordt de diagnose colitis ulcerosa gesteld door middel van een kijkonderzoek (endoscopie). Bij een endoscopie van de darm wordt de binnenkant van de darm bekeken met behulp van een endoscoop. De endoscoop is een flexibele slang die via de anus in de darm wordt geschoven. Aan het uiteinde van de slang zitten een lampje en een camera. De camerabeelden worden op een scherm weergegeven. Op deze manier kan de arts de binnenkant van de darm goed bekijken. Tijdens een endoscopie kan een stukje weefsel uit de wand van de darm worden genomen.

Dit heet een biopsie. Dit stukje weefsel wordt onder de microscoop onderzocht. Dit is nodig om de diagnose te kunnen stellen. Er zijn verschillende soorten endoscopieën. De keuze voor de scopie is afhankelijk van het stuk darm dat de arts wil onderzoeken:

 • Sigmoïdoscopie
  Bij een sigmoïdoscopie worden de endeldarm en het daarboven gelegen bochtige deel (het sigmoïd) onderzocht.
 • Coloscopie
  Bij een coloscopie wordt de gehele dikke darm onderzocht.
 • Virtuele coloscopie
  De virtuele coloscopie is een onderzoek waarbij de arts de dikke darm uitgebreid onderzoekt door middel van CT of MRI technieken. In het geval van een CT-colonografie wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Bij een MRI-colonografie wordt een sterk magnetisch veld gebruikt om de dikke darm in beeld te brengen. Bij beide technieken wordt de dikke darm driedimensionaal in beeld gebracht. In tegenstelling tot de ‘gewone’ coloscopie gebruikt de arts bij de virtuele coloscopie geen endoscoop Een virtuele coloscopie is een beeldvormend onderzoek, waarbij de dikke darm van buitenaf in beeld gebracht wordt.  Het nadeel van dit onderzoek is dat de arts geen biopt kan nemen.

Second opinion

Als u vragen of twijfels heeft over de gestelde diagnose, kunt u nadenken over een second opinion. Een second opinion, oftewel een tweede mening, is een medisch oordeel van een andere arts dan uw behandelend arts. Deze arts neemt de behandeling niet over. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren over de vergoeding van een second opinion. In principe heeft u recht op vergoeding, maar er gelden wel beperkingen. Zo mag de second opinion alleen een medisch advies betreffen.

Als u besluit om een second opinion te vragen, bespreek dat dan met uw behandelend arts. Deze kan u adviseren wie u hiervoor het beste kunt benaderen. Voor een second opinion heeft u bovendien een verwijzing nodig van een arts. Vindt u het moeilijk om naar uw behandelend arts te gaan? Vraag dan uw huisarts om een doorverwijzing. In alle gevallen is het verstandig om uw behandelend arts op de hoogte te stellen van de second opinion. Ziet u er erg tegenop om het van tevoren te bespreken? Licht uw arts dan achteraf in.

Bij de Nederlandse Patiënten Federatie (NPF)  vindt u meer informatie over een second opinion.

 

Tevreden over onze informatie?

De Maag Lever Darm Stichting geeft voorlichting en financiert onderzoek naar colitis ulcerosa. Om zo meer inzicht te krijgen in de oorzaken, het verloop en de behandeling van de ziekte. Wij zijn daarvoor volledig afhankelijk van donaties. Helpt u mee?

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven