Gepubliceerd op: 28 maart 2012

Astma en auto-immuunziekten op latere leeftijd vinden hun oorsprong in een te schone omgeving in de eerste levensjaren, concluderen Duitse en Amerikaanse onderzoekers naar aanleiding van een studie met muizen. In Science schrijven ze dat hun resultaten de allang bestaande hygiënehypothese ondersteunen.

De hygiënehypothese stelt dat vroege blootstelling aan bacteriën zorgt voor een verminderde gevoeligheid voor aandoeningen als prikkelbare darmziekte en astma. Volgens Torsten Olszak e.a. spelen de zogenaamde invariant natural killer T-cells (iNKT) hierbij een belangrijke rol. Bij lage blootstelling aan bacteriën stapelen de iNKT-cellen zich op in de darmen en longen van kleine kinderen. Factoren die op latere leeftijd optreden kunnen deze cellen triggeren, met een auto-inflammatoire respons als gevolg.

Olszak e.a. onderzochten twee groepen muizen: bacterievrije en niet-bacterievrije. Bij de bacterievrije muizen was een hogere stapeling van iNKT-cellen te vinden. Op volwassen leeftijd hadden deze muizen een verhoogd risico op een geïnduceerde colitis en astma.

Herintroductie van bacteriën bij deze volwassen muizen drong het aantal iNKT-cellen niet terug; de schade was onomkeerbaar. Als bacterievrije muizenmoeders vlak voor de bevalling aan bacteriën werden blootgesteld, hadden hun jongen wel een normaal aantal iNKT-cellen.

Contact met bacteriën in het neonatale stadium lijkt dus het verschil te maken, aldus de auteurs. Ze concluderen dat bacteriën jonge kinderen beschermen tegen astma en colitis op latere leeftijd.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven