Antibiotica na galblaasoperatie verlaagt risico op infectie niet

Gepubliceerd op: 23 december 2014

Antibiotica na galblaasoperatie verlaagt risico op infectie niet

Galblaasontstekingen ontstaan vrijwel altijd doordat een galsteen de aan- of afvoer van de galblaas afsluit. Galstenen worden veroorzaakt door indikking van galvloeistof in de galblaas. Een galblaasontsteking kan éénmalig zijn (acuut) of regelmatig terugkomen (chronisch).

Galblaasontstekingen worden doorgaans behandeld met een (kijk)operatie waarbij de galblaas en galstenen verwijderd worden. In de Verenigde Staten en Frankrijk krijg je vlak voor en na je operatie een antibioticakuur om het risico op infecties te verlagen. Maar er is weinig bewijs dat dit inderdaad het aantal infecties verlaagt. Dat is in dit onderzoek uitgezocht.
 

Onderzoek
Aan het onderzoek deden 414 mensen mee, die vanwege een galblaasontsteking hun galblaas operatief moesten laten verwijderen. Vlak voor de operatie kregen beide groepen de standaard antibioticakuur die wordt voorgeschreven bij deze operatie. Na de operatie kreeg de helft van de deelnemers een 5-daagse antibioticakuur (amoxicilline + clavulaanzuur) en de andere helft niet.. Het onderzoek werd uitgevoerd in 17 medisch centra verspreid over Frankrijk, tussen mei 2010 en augustus 2012.

Resultaten
In de antibioticagroep kreeg 15% van de mensen na de operatie een infectie. Bij de groep die geen antibiotica kreeg, was dit 17%. Maar volgens de onderzoekers is dit verschil (1,93%) te klein om te zeggen dat antibiotica na de operatie het risico op infecties verlaagt.

Verder was er geen verschil in de duur van ziekenhuisopname en het percentage heropnames na de operatie.

Ook de ernst van de galblaasontsteking, de duur van de antibioticabehandeling vóór de operatie en de manier van antibiotica toediening maakten geen verschil.

Onnodig antibioticagebruik voorkomen
Het is belangrijk om onnodig antibioticagebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Veelvuldig of verkeerd gebruik kan leiden tot resistentie. Dit betekent dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, waardoor de kuur niet meer werkt. Ook ontstaan steeds vaker antibiotica-gerelateerde complicaties zoals hardnekkige diarree dat wordt veroorzaakt door de Clostridium difficile bacterie.

Dit onderzoek toont aan dat het doorzetten van de antibioticakuur na een galblaasverwijdering niet per se noodzakelijk is. Het is echter niet duidelijk of dit ook geldt voor andere antibiotica soorten dan amoxicilline/clavulaanzuur. De resultaten van dit onderzoek moeten bevestigd worden met behulp van geblindeerde studies. Bij een geblindeerde studie weten zowel de arts als de deelnemer niet wie welke behandeling krijgt.

Naar boven