Afname maagkanker door minder roken en minder H. Pylori infecties

Gepubliceerd op: 23 december 2014

Afname maagkanker door minder roken en minder H. Pylori infecties

Het aantal mannen met maagkanker in de Verenigde Staten is met 60% gedaald. Volgens de onderzoekers komt dit grotendeels doordat het aantal H. Pylori infecties is afgenomen. Maar ook doordat minder mensen roken. Door deze risicofactoren te blijven aanpakken, zal het aantal mensen met maagkanker in de toekomst waarschijnlijk verder afnemen.

Het aantal mensen met maagkanker in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren drastisch gedaald. Toch blijft maagkanker nummer 2 op de lijst van meest dodelijke kankersoorten in de VS. Zodra maagkanker is vastgesteld, zijn de vooruitzichten vaak slecht. De overlevingskansen na 5 jaar zijn maar 27%. Het is daarom heel belangrijk om maagkanker te voorkomen.

Ongeveer 50% van de maagkankers bij mannen in de VS zijn 'intestinale-type non-cardia adenocarcinomen'. Deze tumoren ontstaan uit klierbuisjes in het slijmvlies en komen vooral voor in het onderste gedeelte van de maag. De belangrijkste risicofactoren voor dit type kanker zijn een infectie met Helicobacter Pylori en roken. Het aantal mensen dat rookt of een H. Pylori infectie heeft, is de laatste jaren gedaald. In deze studie is gekeken of dit ook de oorzaak is van de daling in maagkanker.

Onderzoek
De gegevens over het aantal rokers en H. Pylori infecties haalden de onderzoekers uit twee andere grote studies (NHANES en NHIS). De landelijke database SEER bevat gegevens over het aantal mannen met maagkanker. Aan de hand van deze cijfers is geschat hoeveel van de maagkankers is veroorzaakt door roken of H. Pylori infecties.

Resultaten
Tussen 1978 en 2008 is het aantal mannen met maagkanker gedaald van 11.0 naar 4.4 op de 100.000. Dit is een daling van 60%. Volgens de berekeningen wordt 47% van deze daling verklaard door de afname in H. Pylori infecties en roken.

Alleen de afname in H. Pylori infecties is al goed voor 43% van de afname in maagkanker. Roken verklaart 3% van de daling in het aantal maagkankers. De onderzoekers rekenden uit dat het aantal maagkankers tussen 2008 en 2040 nog eens 47% daalt. H. Pylori en roken zorgen dan voor 81% van deze afname.

Conclusie
De afname in het aantal mannen met maagkanker wordt bijna voor de helft verklaard door de daling in H. Pylori infecties en roken. Het aanpakken van risicofactoren draagt dus wel degelijk bij aan een vermindering van maagkanker. De onderzoekers verwachten dat het aantal maagkankers in de toekomst nog verder zal dalen. Waarschijnlijk komt 81% van die daling door minder H. Pylori infecties en minder roken. Het is dus belangrijk om deze risicofactoren in de toekomst te blijven aanpakken. Een nadeel is dat de berekeningen in deze studie deels zijn gebaseerd op aannames. Bovendien keken de onderzoekers alleen maar naar één type maagkanker en alleen bij mannen.

Naar boven