Aanvragen MDL-onderzoeksubsidies 2016 van start

Gepubliceerd op: 20 januari 2016

De inschrijving voor onderzoekssubsidie van de Maag Lever Darm Stichting voor MDL-onderzoeken is officieel van start. En 2016 is een bijzonder jaar: niet alleen zijn er meer subsidies binnen verschillende thema’s beschikbaar dan voorgaande jaren; er komt voor het eerst ook een heel bijzondere, doorlopende subsidie bij. Deadlines voor inschrijvingen vallen in de maanden maart en april.

MDL-onderzoekers kunnen hun studie vanaf nu aanmelden bij de Maag Lever Darm Stichting om kans te maken op een subsidie, mits ze binnen een bepaald thema vallen en aan de gestelde voorwaarden voldoen.

De aanmeldingen worden beoordeeld via een vooraf opgestelde selectieprocedure waarbij Wetenschappelijke Adviescommissie (WA), patiëntenpanel en buitenlandse referenten betrokken zijn. Officiële bekendmakingen van de subsidietoekenningen volgen in november 2016.

Drie reguliere subsidies, één bijzondere en de MLDS Award

De Maag Lever Darm Stiching kent drie ‘reguliere’ subsidierondes voor MDL-onderzoek:

  1. de MLDS Career Development Grant voor jonge, veelbelovende MDL-onderzoekers,
  2. de MLDS Focusprojecten darmkanker,
  3. en sinds dit jaar de MLDS MDL Diagnostiek, een subsidieronde voor onderzoek naar het verbeteren van de diagnose van MDL-aandoeningen, (m.u.v. darmkanker).
  • Sinds dit jaar stelt de Maag Lever Darm Stichting ook nog een budget beschikbaar voor impactvolle MDL-innovaties op wetenschappelijk en klinisch gebied, gecreëerd in samenwerking met patiënten(verenigingen).
  • Ook reikt de Maag Lever Darm Stichting wederom de MLDS Award uit. Deze prijs gaat naar de klinisch-wetenschappelijke publicatie met de meeste impact voor MDL-patiënten. Afgerond onderzoek kan daarom ook aangemeld worden als kandidaat voor deze toekenning.

De aanvragen voor de verschillende subsidies kunnen in de komende weken door onderzoekers bij de Maag Lever Darm Stichting ingediend worden.

Aanvragen: deadlines en voorwaarden

De verschillende subsidierondes van de Maag Lever Darm Stichting hebben elk hun eigen thema, voorwaarden en deadline.

MLDS Career Development Grant

De Maag Lever Darm Stichting stimuleert met de Career Development Grants maag-, darm- en leveronderzoek in Nederland door talentvolle, jonge onderzoekers die maximaal vier jaar geleden gepromoveerd zijn. Subsidie kan worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek dat past binnen het maag-, darm- en leverveld. Meer informatie

Deadline aanvraag: 7 maart 2016, 12:00.

MLDS Focusprojecten darmkanker

Deze subsidieronde draagt bij aan het doel van de Maag Lever Darm Stichting om zoveel mogelijk slachtoffers als gevolg van darmkanker te voorkomen. De aanvraag dient, binnen het thema dikkedarmkanker, te vallen binnen één van de onderwerpen: erfelijkheid, vroegdiagnostiek en screening of gepersonaliseerde behandeling. Meer informatie

Deadline aanvraag: 14 maart 2016, 12:00.

MLDS MDL Diagnostiek

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde diagnostiek van MDL-aandoeningen (met uitzondering van darmkanker). Denk daarbij o.a. aan: vroegtijdige opsporing van erfelijke aandoeningen en zeldzame ziektes, screening van risicogroepen of monitoring van ex-patiënten. Meer informatie

Deadline aanvraag: 4 april 2016, 12:00.

MLDS Award

De MLDS Award wordt uitgereikt aan de klinisch-wetenschappelijke publicatie uit 2015 die het meeste impact heeft voor MDL-patiënten. De winnaar krijgt de gelegenheid om een presentatie te houden over het artikel tijdens de najaarsvergadering van de NVGE. Het toegekende geldbedrag dient binnen één jaar na de uitreiking van de MLDS Award besteed te worden aan wetenschappelijke doeleinden. Meer informatie

Deadline aanvraag: 21 april 2016, 12:00.

MDL Innovaties

Naast de reguliere subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting potentieel een financiële ondersteuning aan (wetenschappelijk) onderzoek én innovatieve, klinisch toepasbare projecten die buiten het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vallen. Een belangrijke voorwaarde is dat de projectaanvraag ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met patiëntenvereniging(en) en dat patiënten(vereniging(en) nauw betrokken worden bij de uitvoer van het project. Meer informatie

Deadline: geen, aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

LR Final Tim de Meij_79A1623 MP

Maag Lever Darm Stichting onderzoeksubsidies

Nederland telt 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de patiënten. Dat doet ze door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en voorlichting te geven. Met als doel maag-, darm- en leverziekten voorkomen, beter behandelen en genezen.

 

Bovenstaande onderzoeksubsidies, die jaarlijks uitgekeerd worden aan MDL-onderzoek, zijn daar een belangrijke uiting van.

Meer informatie: www.maagleverdarmstichting.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer

Bron: Maag Lever Darm Stichting

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven