Beschrijving van Winderigheid

Synoniemen

Gasvorming
Flatulentie

Wat is winderigheid?
Bij iedereen is er altijd een hoeveelheid gas in het maagdarmkanaal aanwezig.

Dit gas komt in het maagdarmkanaal door:

  • Het inslikken van lucht.
    Elke keer als we slikken, komt er ook een kleine hoeveelheid lucht mee naar binnen.
  • Gasvorming door de darmflora.
    De darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën die zich in de darm bevinden. Onverteerde voedselresten die in de dikke darm terechtkomen, worden door de darmflora bewerkt. Bij dit proces komen veel gassen vrij.
  • De bloedsomloop.
    Een heel klein deel van het gas is afkomstig van de bloedsomloop. Gas wordt vanuit het bloed afgegeven aan de darm en ook weer door de darm afgegeven aan het bloed.

Het gas in de darm bestaat vrijwel geheel uit stikstof, zuurstof, koolzuurgas, waterstof en methaan. Dit zijn allemaal reukloze gassen. Het stinken van winden heeft te maken met een geringe hoeveelheid stinkende gassen. Dit zijn vaak zwavelverbindingen (rotte eieren) die vrijkomen bij de afbraak van bepaalde eiwitten. De samenstelling en de geur van het darmgas heeft onder andere te maken met de voeding en de darmflora.
 
Iedereen laat winden en dat is dus heel normaal. Om het darmgas kwijt te raken, wordt er per dag ongeveer 10 keer een wind gelaten. U merkt hier nauwelijks iets van.

Extra gasvorming in de darm is een vervelend probleem, vooral als er geen controle is over het  winden laten. Mensen schamen zich er vaak voor. Zij gaan contacten vermijden en durven het niet met de huisarts te bespreken.

Deel deze informatie