Klachten en symptomen bij Kanker in de lever

Klachten en symptomen van kanker in de lever
De klachten die voorkomen bij leverkanker zijn afhankelijk van, de plaats, de grootte en het aantal tumoren in de lever.

Klachten die bij leverkanker kunnen ontstaan zijn:
• Een opgezette lever en (vage) buikpijn
• Misselijkheid en braken
• Verminderde eetlust
• Onverklaarbaar gewichtsverlies
• Algehele zwakte en vermoeidheid
• Jeuk en Geelzucht; het geel zien van de huid en het oogwit

Jeuk en geelzucht ontstaan met name wanneer de tumor de afvoer van galvloeistof belemmert. Galvloeistof wordt door de lever geproduceerd en via de galwegen en de galblaas aan de dunne darm afgegeven. Als de tumor één of meerdere galwegen dichtdrukt, dan kan galstuwing ontstaan. Dit veroorzaakt diverse klachten, zoals jeuk en geelzucht. Bij geelzucht kleurt de urine meestal donker en is de ontlasting licht als stopverf. Meer informatie over geelzucht.

Slechte leverfunctie
Als de tumor groeit en/of de levercirrose zich verder uitbreidt, kan de functie van de lever verslechteren. Als de lever zijn functie niet goed meer kan uitoefenen, kunnen ernstige problemen ontstaan. Door verhoogde druk in de bloedvaten van de lever kunnen spataderen in de slokdarm en maag ontstaan en vochtophoping in de buik (ascites). Als de lever zijn ontgiftende functie niet meer kan uitoefenen, ontstaat een stapeling van giftige stoffen. Deze stapeling kan ook in de hersenen plaatsvinden. Dit leidt tot verwardheid en uiteindelijk kan de patiënt in coma raken.

Leverkanker brochure
Deel deze informatie