Leverfunctie onderzoek

Download alle informatie (pdf)

Synoniemen

Bloedonderzoek naar de functie van de lever.

Wat is een leverfunctie onderzoek?
Leverfunctie onderzoek is een bloedonderzoek naar de verschillende functies van de lever. Als uw bloed is afgenomen, wordt het onderzocht in een laboratorium. Een arts kan de leverfunctie onderzoeken door de gehaltes te bepalen van bijvoorbeeld leverenzymen, eiwitten en bilirubine (galkleurstof) in het bloed. Deze waardes zeggen iets over het functioneren van de lever en worden daarom ook wel de ‘leverfuncties’ genoemd.

Bij gezonde mensen vallen de waarden van de leverfuncties binnen normale grenzen. Deze normale grenzen worden de referentiewaarden genoemd. Abnormale leverfuncties kunnen een eerste aanwijzing zijn in de richting van een leverziekte. Veranderde leverfuncties kunnen ook veroorzaakt worden door alcoholgebruik, medicijngebruik, ondervoeding, ernstig overgewicht en erg vet eten. Leverfunctie onderzoek wordt ook gedaan ter controle. Bijvoorbeeld bij mensen met een leveraandoening. Door middel van leverfunctie onderzoek wordt het verloop en de ernst van de ziekte gecontroleerd.

De mate van de verhoging en de verhouding tussen de verschillende leverfuncties geven een aanwijzing in de richting van oorzaak of de soort leveraandoening. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn, zoals een echo van de lever.

Verschillende leverfuncties
Het standaard leverfunctie onderzoek bestaat uit verschillende bepalingen. Deze hebben allemaal te maken met de verschillende processen die zich in de lever afspelen. De bepalingen die worden gedaan in het leverfunctie onderzoek zijn:
• Bilirubine
• Albumine
• ALAT, ASAT en LDH
• Alkalische-fosfatase (AF) en gamma-GT
• Protrombine tijd (PTT of stollingstijd)
 

Deel deze informatie
Vragen?
Leverfunctie onderzoek

Onderzoek toegepast bij